Vuoden tiedekirja -palkinto Anna-Leena Siikalalle

31.03.2014

Tieteen akateemikko Anna-Leena Siikalalle on myönnetty Vuoden tiedekirja -palkinto teoksestaan Itämerensuomalaisten mytologia (SKS). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Teoksessa Siikala tarkastelee itämerensuomalaisia mytologioita kansan runolaulujen, šamanismin ja suullisesti periytyvän uskonnon kautta. Siikala on arvostettu kulttuurien tutkija, joka on laajalla tuotannollaan vahvistanut ja uudistanut kansainvälisesti suomalaista folkloristiikan tutkimusta. Siikalalle myönnettiin akateemikon arvonimi vuonna 2009.

Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Hurtig teoksesta Taivaan taimet: uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino). Teoksessa Hurtig käsittelee kertomuksia lasten kokemasta väkivallasta vanhoillislestadiolaisen liikkeen piirissä.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen ja sen myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Suomen tiedekustantajien liitto, joka myös rahoittaa palkinnon.

Vuoden 2013 tiedekirjaa valitessa kriteereinä olivat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan on myös perustuttava tutkimukseen, kerrottava ymmärrettävällä tavalla tutkimuksen tuloksista ja annettava lukijalle mahdollisuus tarkastaa kirjoittajan väitteet ja johtopäätökset.

Tänä vuonna palkintoraati oli yksimielinen niin parhaasta tiedekirjasta kuin kunniamaininnastakin. Palkintoraatiin kuuluivat seismologian instituutin johtaja Pekka Heikkinen, akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen sekä akatemiatutkija, yliopistolehtori Miira Tuominen. Raadin sihteerinä toimi tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki.

Sekä Kuusisto-Arponen että Tuominen tekevät parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta. Kuusisto-Arponen tutkii yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisia ja tilallisia kokemuksia sekä pakotettua siirtymistä. Tuominen on filosofian tutkija ja tarkastelee myöhäisantiikin etiikkaa sekä siihen liittyvää oman edun tavoittelua ja toisten huomioonottamista.

Lähde: http://www.tsv.fi/vtk/vtk13.htm

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »