Uusi ravitsemukseen liittyvä kasvunsäätelymekanismi löydetty

Helsingin yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden säätelymekanismin, joka reagoi eläimen ravitsemustilaan. Mekanismi hallinnoi viestintäjärjestelmää, joka säätelee kasvun ja ravitsemustilan välistä suhdetta monisoluisissa eläimissä. Tutkimusta on tehty muun muassa Suomen Akatemian rahoituksella.

Eläimen kasvu vaatii paljon energiaa ja ravintoaineita. Jos kasvava eläin ei saa riittävästi ravintoa, sen kasvu hidastuu, ja se jää kooltaan pienemmäksi kuin riittävästi ravintoa saanut yksilö.

Ravinnon puutteen aiheuttama kasvun hidastuminen on tarkkaan säädelty prosessi. Sen tarkoituksena on turvata välttämättömien elintoimintojen vaatima energian saanti. Yksi keskeinen kasvunsäätelyjärjestelmä on niin sanottu insuliinin kaltainen soluviestintä, joka kontrolloi ravitsemustilan ja kasvun välistä suhdetta kaikissa monisoluisissa eläimissä.

”Ihmisellä insuliinin kaltaista soluviestintää aktivoivat insuliinin kaltaiset kasvutekijät, selkärangattomilla vastaavia viestimolekyylejä kutsutaan insuliinin kaltaisiksi peptideiksi”, sanoo apulaisprofessori Ville Hietakangas Helsingin yliopiston biotieteiden laitokselta ja Biotekniikan instituutista.

Hietakangas on yhdessä tohtorikoulutettava Kiran Hasygarin kanssa tutkinut ravinnon kontrolloimaa kasvun säätelyä banaanikärpäsellä, Drosophila melanogaster. Heidän toteuttamansa laaja geneettinen seulonta paljasti useita uusia insuliinin kaltaisten peptidien tuotantoon ja eritykseen ja samalla siis eläimen kasvuun vaikuttavia säätelygeenejä.

”Tutkimuksen tärkein löydös oli uusi säätelyjärjestelmä, jonka keskeinen osa on proteiinikinaasi ERK7. ERK7 aktivoituu ravinnon puutteessa ja estää insuliinin kaltaisten peptidien eritystä, mikä johtaa kasvun hidastumiseen. ERK7:n toiminnasta ei tähän saakka ole tiedetty paljoakaan, ja sitä on aiemmin tutkittu vain soluviljeluolosuhteissa. Tutkimuksemme on ensimmäinen, jossa ERK7:lle löydettiin rooli eläimen fysiologian säätelyssä.”   

Tutkimus julkaistiin PLoS Genetics -tiedelehdessä:
p53- and ERK7-Dependent Ribosome Surveillance Response Regulates Drosophila Insulin-Like Peptide Secretion. PLoS Genetics http://www.plosgenetics.org/doi/pgen.1004764

Projektia ovat rahoittaneet Suomen Akatemian lisäksi Sigrid Juseliuksen säätiö, Biocentrum Helsinki, Euroopan tutkimusneuvosto ERC, sekä Integrative Life Science -tohtoriohjelma.

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »