Täpläverkkoperhosen perimä selvitetty

Ahvenanmaalla elävän täpläverkkoperhosen geneettinen perimä on onnistuttu kartoittamaan. Metapopulaatiobiologian huippuyksikön tutkimusryhmä yhdessä useiden muiden Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa on sekvensoinut lajin koko perimän. Sekvensoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jolla selvitetään DNA:n emäsjärjestys.

Akatemiaprofessori Ilkka Hanskin johtamassa hankkeessa on tutkittu täpläverkkoperhosen populaatiobiologiaa vuodesta 1991 lähtien. Keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää, millaisia ekologisia, geneettisiä ja evolutiivisia seurauksia elinympäristön pirstoutumisesta on. Täpläverkkoperhonen on jo ennestään kansainvälisesti tunnettu ekologian ja evoluutiobiologian mallilaji, mutta perimän sekvensoinnin myötä lajista on tullut entistä merkittävämpi.

Maailmanlaajuisesti täpläverkkoperhonen on silkkiperhosen ja kaposiiven jälkeen vasta kolmas perhoslaji, jolle on olemassa sekä koko perimän sekvenssi että korkearesoluutioinen geneettinen kartta. Lajin noin 390 miljoonan emäksen mittainen perimä on ensimmäinen Suomessa sekvensoitu aitotumaisen lajin perimä.

”Tavoitteena on yhdistää molekyylibiologista ja genomitutkimusta jo ennestään vahvaan ekologiseen ja evoluutiobiologiseen tutkimukseen ja tehdä näin täpläverkkoperhosesta vahva integroidun biologian mallilaji”, Hanski kertoo. Seuraava haaste on saada entistä useampi biologi kiinnostumaan perhoslajista.

Täpläverkkoperhosen kytkentäkartta, joka kertoo geenien paikat lajin 31 kromosomissa, rakennettiin metapopulaatiobiologian huippuyksikössä työskentelevän Pasi Rastaan kehittämällä uudella työkalulla, jonka avulla voidaan tuottaa hyvin tiheitä karttoja. Pääosa sekvensoinnista tehtiin Biotekniikan instituutissa Helsingin Viikissä.

Perimän selvittäminen oli nelivuotinen projekti, jota rahoittivat Suomen Akatemia ja Euroopan tiedeneuvosto. Lajin genomi julkaistiin Nature Communications -sarjassa.

Kuva: Tari Haahtela

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »