Strategisen tutkimuksen neuvostolta aloite kolmesta teema-alueesta

2.12.2014

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti kokouksessaan 1.12.2014 aloitteestaan kolmesta strategisen tutkimuksen teema-alueesta ja kolmesta läpileikkaavasta painopisteestä vuodelle 2015.

Maailmassa tapahtuu syvällisiä murroksia, jotka vaikuttavat Suomeen, suomalaisiin ja Suomessa toimiviin yrityksiin, halusimmepa tai emme. Niinpä teemojen tuli olla riittävän horisontaalisia, ulottua usealle hallinnonalalle, olla keskenään riittävän erilaisia ja koskea Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita. Haasteiden ratkaisu edellyttää monitieteisen tutkimuksen avulla tuotettavaa uutta tietoa. Teema-alueet ovat:

STN on tunnistanut lisäksi kolme teemoja läpileikkaavaa painopistealuetta: muutoksen ja riskienhallinta (transition and risk management), uudistumis- ja sopeutumiskyky (resilience) ja kestävä kasvu.

Tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä päättää valtioneuvosto STN:n aloitteen huomioiden. Valtioneuvosto varmistaa päätöksenteollaan tutkimusteemojen relevanssin ja vaikuttavuuden päätöksentekijöiden tiedontarpeiden ja tiedolla johtamisen kannalta.

Teema-alueita ja painopisteitä valmistellessaan STN käytti eri lähteistä saatuja ehdotuksia. Keväällä järjestettiin työpajoja eri toimijoille (tutkimuksen ja tieteen asiantuntijoille sekä yrityksille). Valtioneuvoston kanslia myös keräsi ministeriöiltä ehdotuksia teema-alueiksi. STN sai lisäksi sähköpostitse ja LinkedIn:n kautta yksittäisiä ehdotuksia. Jotta valitut teemat olisivat riittävän laajoja, horisontaalisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä, niin neuvosto peilasi niitä myös ministeriöiden tulevaisuuskatsauksiin.

STN järjesti yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa kuulemistilaisuuden 27.11.2014. Ministeriöiden TEA-ryhmän ja tämän kuulemistilaisuuden annin perusteella STN päätti aloitteen sisällöstä. Tavoitteena on, että valtioneuvosto pystyy tekemään päätöksensä vielä tämän vuoden aikana. Teemaprosessi on vuosittainen.

Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Neuvosto päättää tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia tutkimushankkeita valittessaan STN käyttää ulkopuolista arviointia. Arviointikriteereinä ovat yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus sekä tieteellinen laatu.

STN jatkaa työtänsä ohjelmien muodostamiseksi teema-alueista saatuaan valtioneuvoston päätöksen. Rahoitusmuodon erityispiirteenä on yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus. Näihin seikkoihin STN kiinnittää huomiota laatiessaan haku- ja arviointiohjeet. Vuorovaikutussuunnitelma ja konsortioiden relevantit kokoonpanot ovat keskeisiä tekijöitä. Rahoitushaku on avoin kaikille. Kilpailtavana on vuosittain 55,6 miljoonaa euroa, joka on kolme prosenttia julkisesti kilpaillusta rahoituksesta

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Per Mickwitz (puh. 0400 148 847) ja johtaja Riikka Heikinheimo (puh. 029 533 5114)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »