Science Europe selvitti monitieteisen tutkimuksen tekijöiden urakehitystä

(13.08.14)

Science Europe on julkaissut monitieteisen tutkimuksen tekijöiden urakehitystä käsittelevän raportin 'Career Paths in Multidisciplinary Research'.

Science Europen LEGS-komitea (Committee for the Life, Environmental and Geo Sciences) haluaa nostaa esiin monitieteistä tutkimusta tekevien tutkijoiden arviointiin ja urakehitykseen liittyviä ongelmia. LEGS-komitea esittää raportissa myös omia suosituksiaan ongelmiin. Raportti on suunnattu ennen kaikkea akateemisille työnantajille, rahoittajaorganisaatioille ja arvioitsijoille.

Ympäristö-, bio- ja geotieteissä suurten tietomassojen käsittely ja analysointi vaatii monien eri tieteenalojen edustajien yhteistyötä. Kun rahoituspäätöksiä tehdään ja tutkimusvirkoja täytetään, nykyisin käytettävät bibliometriset indikattorit ja arviointikriteerit eivät huomioi monitieteisen tutkijaryhmän yksittäisten tutkijoiden työpanosta. Eri tieteenaloilla on perinteisesti omat kriteerinsä, joilla tieteellisen artikkelin kirjoittajat laitetaan järjestykseen. Lisäksi suurinta arvostusta saavat artikkelin ensimmäinen ja viimeinen kirjoittaja, mutta monitieteisessä tutkijaryhmässä tutkimukseen osallistuneita voi olla kymmeniä. Miten osoittaa nimilistan keskellä olevien henkilöiden osallisuus?

LEGS-komitea suosittelee muun muassa, että monitieteinen tutkimus ja tutkimusalojen rajat rikkova yhteistyö itsessään tulisi katsoa tutkimusta hyödyttäväksi lisäarvoksi. Lisäksi julkaisuihin tulisi sisällyttää kuvaus kunkin osallistujan panoksesta kyseiseen tutkimukseen. Komitea suosittelee myös, myös tietomassojen tuottaminen ja analysointi sekä tarvittavien tietokoneohjelmien kehittäminen katsottaisiin meriitiksi tutkijoille.

Lue raportti:

Teksti: Päivi Lindfors, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »