SV

Lastensuojelujärjestelmä kaventaa asiakkaiden ja työntekijöiden toimintamahdollisuuksia

Lastensuojelun asiakkaaksi tullut lapsi tarvitsee rinnalleen häntä arjessa tukevan henkilön, joka kuulee lasta ja ymmärtää hänen tilanteensa sekä pystyy erottamaan lapsen kokemuksen vanhempien näkökulmasta.

Tällä hetkellä moni asiakas kokee lastensuojelun järjestelmän hajanaisena ja sekavana. Sosiaalityöntekijöiden jatkuva kiire ja ositettu työ vaikeuttavat ihmissuhteisiin perustuvan toiminnan onnistumista. Myös seurannan mahdollisuudet pienenevät.

Lasta tukeva henkilö voi olla läheinen tai ammattilainen joka osaa välittää lapsen tarpeista kokonaiskuvan viranomaisille ja ammattilaisille. Lisäksi selkeyttämällä sosiaalityöntekijän vastuun ja vallan rajoja sekä vahvistamalla asiakkaiden osallisuutta lastensuojelun päätöksenteossa voidaan paremmin suojata lasta lastensuojelussa.

Kai Alhanen haastatteli tutkimuksessaan lastensuojelun työnohjaajia, lapsia ja vanhempia. Tutkimus keskittyy lastensuojelunjärjestelmään sisältyviin uhkiin, ja miten ne vaikuttavat asiakkaiden ja työntekijöiden toimintamahdollisuuksiin. Tutkimus on toteutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) osana Suomen Akatemian SKIDI-KIDS tutkimusohjelmaa.

Alhasen mukaan poliittisten päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden on otettava vastuu lastensuojelujärjestelmän puutteiden korjaamisesta. ”On käytävä laaja keskustelu lastensuojelun kurjistuneesta tilanteesta. Lastensuojelu on yhdistettävä kiinteämmin muihin lapsille ja nuorille tarjottaviin palveluihin.”

Suomessa on lastensuojelun avohuollon asiakkaana lähes 90 000 lasta. Vajaa 18 000 lasta on sijoitettu oman kodin ulkopuolelle. Määrä on puhuttelevan iso.

Pirstaleinen järjestelmä esineellistää sekä asiakkaita että työntekijöitä

Lastensuojelun asiakkaaksi tulleiden lasten ja perheiden ympärillä toimii suuri asiantuntijajoukko. Silti he eivät aina saa tarvitsemaansa apua oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Lastensuojelun puutteet on tunnistettu. Asiantuntijoiden mukaan lastensuojelun tutkimustieto on vähäistä, ja vielä vähemmän sitä käytetään päätöksenteon tukena. THL:ssa käynnissä olevan Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen (LaskeTut) yhtenä tehtävänä on vahvistaa lastensuojelututkimusta ja sen koordinaatiota.

Lasten kokemusten kuuleminen on ollut niin hallinnon kuin tutkimuksenkin puheissa pitkään, mutta käytännössä asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen ottaa ensi askeleitaan. ”Tarvitaan tutkimusta lastensuojelun toimenpiteiden vaikuttavuudesta”, toteaa THL:n erikoistutkija Tarja Heino.

Lastensuojelun tutkijat koolla ensimmäistä kertaa

Helsingissä 17.-19.9. pidettävien Lastensuojelun monitieteisten tutkimuspäivien teema, Piiritetyt lapset, kuvaa eri alojen ammattilaisten, hallinnon ja tieteenalojen tutkijoiden tulokulmia lasten suojelun tarpeisiin. Tutkimuspäivät järjestää THL, Lapsuudentutkimuksen seura ja valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet.

Piiritetyt lapset? -tutkimuspäivien ohjelma  

Lähde:

Alhanen, Kai. Vaarantunut suojeluvalta – tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 24/2014. 72 sivua. Helsinki 2014. ISBN 978-952-302-277-5 (painettu), ISBN 978-952-302-278-2 (verkkojulkaisu).

Lisätietoja:

Kai Alhanen
tutkija
puh. 040 572 0213
etunimi.sukunimi(a)aretai.org

Tarja Heino
THL
erikoistutkija
puh. 029 524 7245
etunimi.sukunimi(a)thl.fi

Aiheesta lisää:

Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke 2013-2015 (LaskeTut)

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »