Kuopion osteoporoositutkimuksen 25-vuotisseuranta alkaa

Kuopion Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy -tutkimus (OSTPRE) on jatkunut jo 25 vuoden ajan. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimusta. Lähipäivinä lähes 11 000 tutkimukseen osallistunutta naista saa postitse pyynnön vastata seurantakyselyyn.

OSTPRE on laaja väestöpohjainen seurantatutkimus, joka alkoi vuonna 1989. Tuolloin lähetettiin postikysely kaikille 14 220:lle Kuopion läänissä asuvalle vaihdevuosi-ikäiselle naiselle.  Kyselyn saivat vuosina 1932–1941 syntyneet naiset, joiden ikä oli tutkimuksen käynnistyessä 47–56 vuotta. Kyselyssä tiedusteltiin laajasti muun muassa perussairaudet, lääkkeet, murtumat, riskitekijät sekä terveyskäyttäytyminen. Kysely on uusittu viiden vuoden välein: vuosina 1994, 1999 ja 2004 ja 2009.

Tutkimus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä keskimäärin 90 prosenttia savolaisista naisista on vastannut postikyselyihin. Lisäksi tarkempia tutkimuksia, kuten luuntiheysmittauksia, on tehty toistetusti noin 3000 naisen satunnaisotokselle. Nyt tutkimus on kestänyt 25 vuotta ja siihen kuuluville naisille lähetetään seurantatutkimuksen kyselylomakkeet lähipäivinä.

Tutkimus selvittää myös luukadon yhteyttä muihin sairauksiin

Tutkimusjohtaja, professori Heikki Kröger kertoo, että OSTPRE-tutkimus on jo tähän asti tuottanut valtavasti tärkeää tietoa osteoporoosin, kaatumisten ja murtumien riskitekijöistä ja niiden ehkäisystä.

”Olemme esimerkiksi havainneet, että naisen yleinen terveydentila, geenit, tupakointi, useat eri sairaudet ja lääkitykset sekä myös psykologiset tekijät vaikuttavat luukatoon, kaatumisiin ja murtumiin. Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, hormonikorvaushoito ja liikunta taasen ehkäisevät luukatoa”, selventää Kröger.

Nyt tutkitaan erityisesti ikääntymiseen liittyvien terveysongelmien, kuten ateroskleroosin, muistihäiriöiden, masentuneisuuden ja luukadon yhteyksiä. Uusin kysely sisältää myös näihin asioihin liittyviä kysymyksiä.

”Ensi vuonna tavoitteenamme on aloittaa kuopiolaisille naisille suunnattu kaatumisen esto -tutkimus, jossa selvitetään, voidaanko lihaskuntoa ja tasapainoa parantamalla ehkäistä kaatumisia ja murtumia”, Kröger kertoo.

Osteoporoosi ja siitä johtuvat murtumat ovat yhä kasvava terveysongelma. Suomessa todetaan vuosittain arviolta 35 000–40 000 osteoporoottista murtumaa, joista noin 7000 on lonkkamurtumia. Erityisen riskiryhmän muodostavat vaihdevuosi-iän ohittaneet naiset. Osteoporoosin Käypä hoito -suositus julkaistiin viime viikolla. Sitä laatimassa olivat muun muassa OSTPRE-tutkimuksen tutkijat professori Heikki Kröger ja dosentti Marjo Tuppurainen.

 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=FFFC53FCD19BDC60A5E0A5F1575229EB?id=hoi24065

Lisätietoja:

Professori Heikki Kröger, heikki.kroger (at) kuh.fi

http://www.aka.fi/fi/T/Tarinoita-tieteesta/Tiedetarinoita-terveyden-tutkimuksesta/Kuopio-huipulla-osteoporoositutkimuksessa/#.U2IusTeeZDY.email

https://www.uef.fi/fi/crc/bcru

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »