EN

Geenien aktiivisuuden tarkin mittari suomalais-brittiläisenä yhteistyönä

Akatemiatutkija Antti Honkelan tutkimusryhmän ja Manchesterin yliopiston tutkijoiden yhdessä kehittämä analyysiohjelma "BitSeq" on todettu laajassa kansainvälisessä vertailussa tarkimmaksi RNA-sekvensointitietoon pohjautuvaksi geenien transkriptien aktiivisuustason analyysimenetelmäksi.

RNA-sekvensointi mahdollistaa ihmisen tai muun organismin geenien aktiivisuuden mittaamisen. Menetelmä on noussut viime vuosina erittäin suosituksi biotieteiden ja lääketieteen tutkimuksessa, ja se on tulossa käyttöön myös kliinisissä sovelluksissa. Yksi RNA-sekvensoinnin mahdollisuuksista aiempiin menetelmiin verrattuna on mahdollisuus tutkia geenin erilaisia aktiivisia muotoja, transkripteja, joita muodostuu muun muassa vaihtoehtoiseksi silmukoinniksi kutsutun prosessin myötä.

RNA-sekvensointi tuottaa suuren määrän tietoa, jonka analysointi vaatii monia edistyneitä laskentamenetelmiä. Erityisesti transkriptitason analyysi on vaativaa, ja siksi erilaisten menetelmien erot korostuvat. Nyt julkaistussa vertailussa Helsingin yliopiston ja Manchesterin yliopiston BitSeq tuotti selkeästi luotettavimmat tulokset tässä tehtävässä. Eräässä osavertailussa se pystyi tuottamaan vastaavat tulokset puolet pienemmällä aineistolla kuin erittäin laajasti käytetty vaihtoehtoinen menetelmä.

”BitSeq-menetelmä perustuu todennäköisyysmallinnukseen, joka mahdollistaa alkuperältään epävarmojen havaittujen sekvenssipätkien mahdollisten alkuperien vertailun. Tämän avulla voidaan laskea kunkin geenin eri transkriptien aktiivisuustasojen todennäköisyysjakaumat, jotka huomioivat mittauksiin liittyvän epävarmuuden ja virhelähteet. Tämän epävarmuuden huomioiminen todennäköisyyksien avulla on menetelmän tarkkuuden kannalta keskeistä”, Honkela kuvailee.

Artikkeli:

SEQC/MAQC-III Consortium. (2014). A comprehensive assessment of RNA-seq accuracy, reproducibility and information content by the Sequencing Quality Control Consortium. Nature Biotechnology. doi:10.1038/nbt.2957

BitSeq-menetelmän kuvaus:

Glaus, P., Honkela, A., & Rattray, M. (2012). Identifying differentially expressed transcripts from RNA-seq data with biological variation. Bioinformatics:28(13), 1721–1728. doi:10.1093/bioinformatics/bts260

Lisätietoja antaa akatemiatutkija Antti Honkela, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin yliopisto, p. 050 311 2483, sp. antti.honkela@hiit.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »