Akatemian rahoituksella elohopeaytimien tutkimusta CERNissä

Euroopan ydin- ja hiukkastutkimuslaitoksen CERNin ISOLDE-laboratoriossa tehdyssä kokeessa on saatu uutta tietoa elohopeaytimien muodoista. Tutkimuksesta saatava tieto auttaa ymmärtämään monista hiukkasista koostuvien kvanttimekaanisten systeemien, kuten atomiytimien, rakennetta ja dynamiikkaa. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimusta Suomen osalta.

Perustilassaan ytimet ovat navoista puristetun pallon muotoisia, mutta jo pienellä viritysenergialla ytimien muoto muuttuu. Nämä energiatilat ovat niin lähellä toisiaan, että voidaan puhua muotojen rinnakkaiselosta ja tilojen sekoittumisesta. Tällaisen kvanttimekaanisen ilmiön havainnointi on erittäin vaikeaa, mutta ISOLDE-laboratorion koejärjestelyt ovat mahdollistaneet yksityiskohtaiset mittaukset.

Mittausta varten on tuotettu ja kiihdytetty lyhytikäisiä, neutronivajaita elohopea-atomien ytimiä nopeuteen, joka vastaa noin kymmentä prosenttia valonnopeudesta. Tämä radioaktiivinen hiukkassuihku törmäytetään paikallaan olevaan ohueen kohtioon. Reaktioissa syntynyt hiukkas- ja sähkömagneettinen säteily havaitaan paikkaherkillä ilmaisimilla. Säteilyn kulmakorrelaatiosta ja energiainformaatiosta voidaan vetää johtopäätöksiä ytimien sisäisistä rakenteista.

Jyväskylän yliopiston fyysikot ovat osallistuneet kokeisiin ja tulosten tulkintaan. Tulokset on julkaistu Physical Review Letters -lehdessä. Tutkimus on osa suurempaa koesarjaa, jossa Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa aikaisemmin tehty ydinrakennetutkimus on avannut uusia tutkimussuuntia ja luonut pohjaa tämänkaltaisille kokeille.

Suomen Akatemia maksaa Suomen CERNin jäsenmaksun ja on rahoittanut mukana olevien dosentti Tuomas Grahnin ja akatemiatutkija Janne Pakarisen tutkimusta. ISOLDE on Fysiikan Tutkimuslaitoksen (HIP, Helsinki Institute of Physics) osarahoittama projekti.

Artikkeli: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.162701

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »