Euroopan komissio etsii asiantuntijoita Horisontti 2020-ohjelman neuvoa-antaviin ryhmiin

28.01.2013

Euroopan komissio on julkaissut haun, jonka kautta etsitään asiantuntijoita vuoden 2014 alusta alkavan Horisontti2020-ohjelman neuvoa-antaviin ryhmiin. Neuvoa-antavien ryhmien on määrä antaa asiantuntijaneuvoa komissiolle ohjelman työohjelmien ja hakujen valmistelussa.

Asiantuntijoita etsitään seuraaville osa-alueille:

 • Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (Future and Emerging Technologies, FET)
 • Marie Curie –toimet (tutkijanliikkuvuus ja –urakehitys, kaikki tieteenalat)
 • tutkimusinfrastruktuurit, ml. sähköiset infrastruktuurit
 • seuraavat teknologian alat:
  • tieto- ja viestintäteknologia
  • nanoteknologia
  • kehittyneet materiaalit
  • bioteknologia
  • kehittyneet valmistus- ja prosessointimenetelmät
  • avaruusteknologia
 • riskirahoituksen saatavuus
 • innovointi pk-yrityksissä
 • terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
 • elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus sekä biotalous
 • turvallinen, puhdas ja tehokas energia, ml. ydinenergia
 • älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
 • ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
 • osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat

Kuhunkin ryhmään tullaan valitsemaan kahden vuoden kaudelle 20-30 asiantuntijaa, jotka voivat olla eri julkisten ja yksityisten organisaatioiden edustajia (esim. yliopistot, tutkimuslaitokset, elinkeinoelämä) tai yksittäisiä henkilöitä. Ryhmät tapaavat n. kaksi kertaa vuodessa Brysselissä. Euroopan komissio korvaa ryhmän jäsenten matkakulut. Palkkiota ei makseta.

Hakemukset asiantuntijaryhmiin on jätettävä viimeistään 6.3.2013 klo 17:00 CET. Määräpäivän jälkeenkin voi jättää hakemuksen. Hakuajan jälkeen jätettyjä hakemuksia käytetään myöhemmässä vaiheessa muodostettaessa uusia ryhmiä ensimmäisten toimikausien päättyessä.

Asiantuntijoita pyydetään rekisteröimään hakemuksensa seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts 

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »