Vuoden tiedekirja -palkinto Tuomas Teporalle

23.3.2012

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty filosofian tohtori Tuomas Teporalle teoksesta Sinun puolestas elää ja kuolla. Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945 (WSOY). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai professori Juha Sihvola teoksesta Maailmankansalaisen uskonto (Otava).

Palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka myös rahoittaa palkinnon. Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen.

Perusteluissaan raati painotti tieteellisen julkaisemisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Molemmat palkitut teokset ovat tieteentekijöiden painavia puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista. Ne avaavat tuoreita ja tieteen keinoin perusteltuja näkökulmia käynnissä olevaan julkiseen keskusteluun nationalismista ja suvaitsevaisuudesta.

Tuomas Teporan tutkimus kuvaa Suomen historiaa itsenäistymisestä jatkosodan jälkeiseen aikaan lippujen kansallisena tai aatteen symbolina saamien merkitysten kautta. ”Tarkasteltavana olevaa aikakautta ja sen poliittista historiaa on tutkittu paljon, mutta lippujen kautta avautuva näkökulma ajanjakson poliittisiin ja aatteellisiin virtauksiin on tuore sekä avaa uusia ja rohkeita näkökulmia”, palkintoperusteluissa todetaan.

Avainkäsitteidensä kautta ja hyödyntäen sosiaalipsykologian tapoja tulkita ihmisten tunteita ja toimintaa Tepora onnistuu esittämään havainnollisesti, kuinka lippuihin liittyvät tunnekokemukset rakentuvat ja kuinka niitä tietoisesti rakennetaan.

Juha Sihvolan kirjaa palkintoraati kiittelee monitieteisen uran tehneen intellektuellin arvokkaaksi puheenvuoroksi uskonnon muuttuvista merkityksistä ja rooleista. Kirja hahmottaa eettisen kartaston keskustelulle siitä, millainen suvaitsevaisuus on nykypäivänä mahdollista. Miten ymmärrämme tai hyväksymme erilaisuuksia, kun kyseessä on uskonnot tai ihmisarvo ylipäätään?

”Suomessa tutkijoiden julkinen osallistuminen ei ole kovin tavanomaista eikä sen arvoa maamme tiedepolitiikassa varauksetta tunnusteta. Sihvola rikastaa merkittävällä tavalla suomalaista tietokirjallisuuden kenttää tarjoamalla sekä painavaa tietoa että inhimillisiä näkökulmia kiistanalaiseen aihepiiriin. Samalla hänen kirjansa rohkaisee suomalaisia tieteentekijöitä vastuulliseen julkiseen keskusteluun”, palkintoperusteluissa todetaan.

Vuoden tiedekirja –palkinnon myöntäneeseen raatiin kuuluivat tänä vuonna tutkimusjohtaja Leena Suurpää, professori Ari Sihvola ja professori Kimmo Katajala. Raadin sihteerinä toimi tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki. Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen.

http://www.tsv.fi/vtk/vtk11.htm

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »