Ensimmäisenä maailmassa valkoisen laserin avulla kolmiulotteista väritietoa

Uudenlainen mittaustapa mahdollistaa kasville elintärkeiden ominaisuuksien paikantamisen. Geodeettisessa laitoksessa on kehitetty maailman ensimmäinen monikanavainen laserkeilain, joka yhdistää spektroskopian ja kolmiulotteisen mittauksen. Kehitystyö on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Uusi, niin sanottu hyperspektrilaserkeilain yhdistää spektroskopian ja kolmiulotteisen mittauksen. Sen näkyvin tulos on kokonaan uudenlainen mittaustapa, josta saadaan väri- ja paikkatietoja yhtä aikaa. Väritietoa ovat esimerkiksi spektrikanavien suhteet, jotka liittyvät kasvin kasvamiseen ja terveydentilaan. Spektroskopialla mitataan kasvillisuuden stressiä, ravinteiden kiertoa, tuottavuutta ja kasvilajien tunnistusta.

”Uusi tekniikka mahdollistaa kasville elintärkeiden ominaisuuksien tarkemman ja automaattisen paikantamisen, kun niihin liittyvien värisuhteiden kolmiulotteinen mallinnus ja visualisointi on mahdollista. Paikka- ja spektritiedon yhdistämisellä voidaan kartoittaa monia muitakin hankalasti mitattavia tietoja, kuten lumen kidekokoa suurilla alueilla, tai eri mineraalien jakautumista maaperän kerrostumissa”, kertoo tutkimusta johtanut akatemiatutkija Sanna Kaasalainen.

Mittalaitteen tekniikka perustuu superjatkumolaserin eli niin sanotun valkoisen laserin käyttöön. Superjatkumolaserit tuottavat valkoista valoa, jolla on laservalon ominaisuudet. Mittaus tapahtuu lähettämällä suuritehoinen superjatkumolaserin pulssi mitattavaan kohteeseen. Kohteesta heijastunut valo erotellaan eri väreihin, joiden kirkkaus mitataan. Laserpulssin lentoajasta ja mitattujen värien kirkkaudesta muodostetaan kolmiulotteinen pistepilvi, jossa jokaiseen pisteeseen liittyy spektri.

”Spektrin avulla saadaan valtavasti lisätietoa kohteesta ja lisäksi se tehostaa laitteen käyttöä verrattuna perinteiseen laserkeilaukseen: mittaukset voidaan tehdä pimeässä, sillä aineistoa ei tarvitse yhdistää valokuviin väritiedon saamiseksi”, selventää Kaasalainen.

Tutkimukseen liittyvä artikkeli: http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-20-7-7119 www.fgi.fi/activesensing

Lisätietoja antaa akatemiatutkija Sanna Kaasalainen, Geodeettinen laitos, p. 09 2955 5203 tai 040 560 3229, sp. etunimi.sukunimi@fgi.fi

Uusi tekniikka mahdollistaa kohteelle tärkeiden ominaisuuksien kolmiulotteisen mallinnuksen ja visualisoinnin. Laitteella voidaan mitata kolmiulotteisesti spektrin kanavasuhteiden jakaumaa ja esimerkiksi erottaa tarkasti kuivuneet kohdat puun oksistossa. Samalla tavalla voidaan mitata esimerkiksi klorofyllipitoisuutta joka liittyy kasvien yhteyttämiseen ja ravinteiden kiertoa tai tunnistaa kuolleita osia kasvissa.
Omenapuun 3D-mallista (vasemmalla) on mahdollisuus erottaa värien avulla puun osat ja tarkastella esimerkiksi puun ja omenoiden terveyttä puun eri osissa
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »