Työssä uupuminen kuluttaa elimistöä

Vakava-asteiseen työperäiseen väsymykseen saattaa liittyä muutoksia solutasolla. Solun perintöaineksen sisältävien kromosomien päät lyhenevät jokaisen solunjakautumisen yhteydessä. Kun kromosomit ovat tarpeeksi monta kertaa lyhentyneet, ne alkavat menettää toimintaominaisuuksiaan.  Tutkimuksessa todettiin selvä ero valkosolujen kromosomien päiden pituudessa niiden työntekijöiden välillä, joilla työperäinen uupumusasteinen väsymys oli viikottaista ja niiden välillä, joilla sitä ei esiintynyt juuri lainkaan. Vastaavaa lyhenemistä tapahtuu normaalin ikääntymisen myötä. On siis mahdollista, että työssä uupuminen nopeuttaa elimistön vanhenemista. Tämän osoittaa Suomen Akatemian ja Työterveyslaitoksen rahoittama tutkimus.

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan työuupumusta esiintyi Suomessa vuosituhannen alussa vakava-asteisena noin 2,5 prosentilla ja lievänä 25 prosentilla työntekijöistä. Uupumusasteinen väsymys on työuupumuksen keskeinen piirre, joka johtaa vähitellen kielteisiin asenteisiin työtä ja omaa pystyvyyttä kohtaan. Työuupumus kehittyy vähitellen pitkittyneen työstressin seurauksena, jos tilanteeseen ei löydy rakentavaa ratkaisua. Vakavan työuupumuksen on todettu yhdistyvän sekä fyysisiin että psyykkisiin sairauksiin.

Kromosomien päät, joita kutsutaan telomeereiksi, lyhenevät jokaisen solun jakautumisen yhteydessä. Aikaisemmin telomeerien on todettu lyhenevän pitkään jatkuvan ja kuormittavan yksityiselämän tilanteen seurauksena, esimerkiksi sairaan lapsen äidillä tai omaisen lähihoitajalla. Nyt julkaistussa tutkimuksessa todettiin ensimmäistä kertaa, että psyykkisten voimavarojen ehtyminen myös pitkittyneen työkuormituksen seurauksena liittyy telomeerien lyhenemiseen. Telomeerit lyhenevät myös luonnollisen ikääntymisen myötä. Jatkuva liiallinen työkuormitus voi siis kuluttaa työntekijän elimistöä niin, että solut ikäänkuin vanhenevat ennenaikaisesti. Akatemiatutkija Iiris Hovatan tutkimusryhmä teki  telomeerimittaukset. Telomeerien pituus mitattiin tutkittavilta otetusta verinäytteestä.

Seuraamalla ja kehittämällä työoloja voidaan huolehtia siitä, että työkuormitus ei muodostu liialliseksi. Havaitsemalla mahdolliset ongelmat ja ottamalla ne varhain puheeksi huolehditaan työkyvyn edellytysten säilymisestä. Työterveyslaitos on koonnut esimiesten avuksi Tue työkykyä -oppaan, jotta esimiehet pystyvät tukemaan työkykyä eri tilanteissa (www.ttl.fi/tuetyokykya).

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston molekyylineurologian tutkimusohjelman kanssa käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämää Terveys 2000 -aineistoa. Tähän osatutkimukseen osallistui 3164 suomalaista vuosina 2000-2001.

 Lisätietoja:

Vanhempi tutkija, dosentti Kirsi Ahola, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2492, sposti kirsi.ahola@ttl.fi ja

Akatemiatutkija, dosentti Iiris Hovatta, Helsingin yliopisto, puh. 09 191 25031, sposti iiris.hovatta@helsinki.fi

Artikkeli: Ahola K, Sirén I, Kivimäki M, Ripatti S, Aromaa A, Lönnqvist J, Hovatta I. Work-related exhaustion and telomere length: A population-based study. PLoSONE 2012;7:e40186.

 

Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »