SV EN

Tulevaisuusselonteko 2030 Suomen kestävästä kasvusta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Valtioneuvoston kanslia on 21.3.2012 asettanut hankkeen valmistelemaan pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevää selontekoa. Tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi.

Selonteko tarkastelee maamme kehitystä globaalisti seuraavien 10–20 vuoden aikana talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista. Selonteossa tunnistetaan mahdollisia kehityssuuntia sekä asetetaan hallituksen tavoitteet ja strategiset linjaukset. Lopputuloksena on toimintastrategia, joka vaikuttaa mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri tahoilla ja tasoilla tehtävään päätöksentekoon sekä kuluvalla hallituskaudella että myöhemmin.

Tulevaisuusselonteon valmistelussa samoin kuin sen toimeenpanon edistämisessä tehdään laajasti yhteistyötä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä kuullaan kansalaisia. Selonteon valmistelun rinnalla on käynnissä tutkimushanke, jossa kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi esimerkkien valossa maailmantalouden muutosta ja kestävän kasvun ratkaisuja. Tutkimusryhmään kuuluvat muun muassa professori Manuel Castells ja professori Pekka Himanen.

Valtioneuvoston kanslia vastaa selonteon valmistelusta ja toimeenpanon edistämisestä. Hankkeen muina osapuolina ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes. Hankkeen osa-aikaisena pääsihteerinä valtioneuvoston kansliassa toimii kaupallinen neuvos Pekka Lindroos työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tulevaisuuselonteon valmistelun ja toimeenpanon ohjausta varten on asetettu ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana on elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jouni Hakala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013.

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla. Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lisätietoja:

  • elinkeinoministerin valtiosihteeri Jouni Hakala, p. 010 606 2662
  • neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen, VNK, p. 09 160 22197

Lähde: valtioneuvoston kanslia

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »