Vuorovaikutustaidot kuuluvat ammattitaitoon

Aihetta käsittelevä seminaari ma 10.12. klo 12-16 Tampereen yliopistolla, Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1. Seminaari on Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin ”Vuorovaikutus professionaalisissa viestintäsuhteissa” päätösseminaari. Projektia on johtanut puheviestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä.

Monissa ammateissa hyvät vuorovaikutustaidot kuuluvat olennaisesti ammattitaitoon. Esimerkiksi lääkäri, farmaseutti ja juristi toteuttavat ammattiaan olemalla vuorovaikutuksessa potilaan tai asiakkaan kanssa. Lääkärin vuorovaikutustaidot lisäävät potilasturvallisuutta ja tuottavat jopa myönteisiä terveysvaikutuksia. Kun farmaseutti kysyy oikeita kysymyksiä ja antaa oikeita neuvoja, tämä voi heijastua hyvinvointiin oikeina lääkevalintoina. Juristi ei selvitä asiaa keskittymällä pelkästään faktoihin, vaan hänen on muistettava vuorovaikutus asiakkaaseen.

Tampereen yliopistolla 10.12. järjestettävä seminaari tarkastelee vuorovaikutuksen tuoreinta tutkimusta. Aihetta käsitellään ensisijaisesti kolmen ammattikunnan näkökulmasta: lääkärien, farmaseuttien ja juristien.

Eri alojen koulutuksessa unohdetaan usein, ettei pelkkä asiaosaaminen riitä vaan korkea ammattitaito edellyttää myös vuorovaikutuksen osaamista.

– Tutkimuksemme osoittavat, että ammattitaitoon kuuluvia vuorovaikutustaitoja voidaan tehokkaasti opettaa, Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus sanoo.

– Tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa ylipäänsä ammatilliseen vuorovaikutukseen eli tilanteisiin, joissa jonkin profession edustaja on vuorovaikutuksessa tavallisen kansalaisen kanssa.

Seminaarin monissa esitelmissä aihetta tarkastellaan ammatissa tarvittavan viestintäosaamisen ja sen kehittymisen näkökulmasta. Puheviestinnän tutkijoiden esitelmiä kommentoivat eri alojen asiantuntijat.

Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen. Kahvitarjoilun järjestämiseksi järjestäjät toivovat ennakkoilmoittautumisia viimeistään 3.12.2012 Sanna Ala-Kortesmaalle (sanna.ala-kortesmaa@uta.fi).

---
Ammatillisen vuorovaikutuksen tutkimusperustainen kehittäminen -seminaari
10.12.2012 Tampereen yliopistossa klo 12-16 Paavo Koli -salissa (Pinni A)

Lisätietoa:
Professori Pekka Isotalus, 050 360 5221, pekka.isotalus@uta.fi

Seminaarin ohjelma

12.00 Professori Pekka Isotalus: Seminaarin avaus
12.15 FT Jonna Koponen: Lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen kehittäminen
12.35 FT Maija Gerlander: Lääkehoito terveydenhoidon ammattilaisen ja potilaan välisen vuorovaikutuksen ytimessä
12.55 Kommenttipuheenvuoro: Professori Elise Kosunen, Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto
13.05 Keskustelua
13.15 FT Marja-Leena Hyvärinen ja FT Maija Gerlander: Farmaseutti-asiakasvuorovaikutus tutkimuksen ja opetuksen kohteena
13.55 Kommenttipuheenvuoro: Yliopistonlehtori Kirsti Vainio, sosiaalifarmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto
14.05 Keskustelua
14.15 Kahvi
14.45 FM Sanna Ala-Kortesmaa: Kuunteleminen oikeussaliviestinnässä
15.05 FT Tuula-Riitta Välikoski: Syyttäjien vuorovaikutusosaamisen osa-alueet
15.25 Kommenttipuheenvuoro: Käräjätuomari Kimmo Valkiala, Pirkanmaan käräjäoikeus
15.35 Keskustelua
16.00 Seminaarin päätös

Lähde: Tampereen yliopiston tiedote 27.11.2012

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »