Professori Hannu Aro:

Osteoporoosi hoidettava ennen lonkan tekonivelleikkausta

Lonkan tekonivelleikkauksia tehdään vuosittain noin 7500 ja leikatuista 60 prosenttia on naisia. Osalla leikatuista tulokset eivät ole toivotun kaltaisia. Huono luun laatu vaikeuttaa erityisesti uusintaleikkauksia, joihin joutuu vuosittain yli tuhat potilasta. Ortopedian ja traumatologian professori Hannu Aro suosittaa leikkaukseen tulevien naisten luuntiheyden mittausta.

- Vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla on yleisesti osteoporoosia, joka heikentää lonkkaleikkausten tuloksia: luuntiheysmittaus tulee tehdä ennen lonkan tekonivelleikkausta ja mahdollisen osteoporoosin hoito aloittaa ennen toimenpidettä, tiivistää professori Hannu Aro kahden osteoporoositutkimuksensa tulokset.

Hannu Aro on Turun yliopiston professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri. Hänen osteoporoositutkimuksensa on tehty Suomen Akatemian ja TYKSin rahoituksella.

Alentunut luuntiheys eli osteoporoosi ja sen esiaste osteopenia ovat yleisiä vaihdevuosi-iän ohittaneilla lonkan nivelrikkoa sairastavilla naisilla. Turussa 73 prosentilla lonkan tekonivelleikkaukseen tulevista naisista todettiin osteoporoosi tai osteopenia.

Osteoporoosi hidastaa proteesin kiinnittymistä

Osteoporoosi hidastaa lonkkaproteesin kiinnittymistä luuhun. Proteesin kiinnittymiseen vaikuttavat myös reisiluun yläosan muodon muuttuminen iän myötä ja ikääntyminen yleensä. Proteesin kiinnittymistä haittaa myös ylipaino, sillä korkea painoindeksi lisää proteesin kiertymistä ja hidastaa sen kiinnittymistä.

Osteoporoosipotilaat ovat alttiita luukadolle proteesin ympärillä. Luukato on nopeinta ensimmäisinä kuukausina leikkauksen jälkeen. Leikkauksen yhteydessä aloitettu osteoporoosilääkitys estää luukadon proteesin ympärillä, mutta ei nopeuta proteesin kiinnittymistä. Oxfordissa Englannissa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että osteoporoosilääkitystä saavilla lonkkaproteesipotilailla on pienempi riski joutua uusintaleikkaukseen.

Tulokset perustuvat kahteen tutkimushankkeeseen, joiden tuloksia on jo julkaistu merkittävissä kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa (Bone, Journal of Biomechanics, Acta Orthopaedica). Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin osteoporoosin yleisyyttä lonkan tekonivelleikkaukseen tulevilla naisilla ja osteoporoosin vaikutusta tekonivelen kiinnittymiseen luuhun. Toisessa vaiheessa on arvioitu osteoporoosilääkityksen merkitystä tekonivelen kiinnittymiseen.

Tutkimuksessa on käytetty RSA-kuvausmenetelmää. RSA eli radiostereometrinen analyysi antaa tarkkaa tietoa proteesin ja luun välillä tapahtuvasta mikroliikkeestä. Mikroliike häviää, kun proteesi on kiinnittynyt luuhun. Tämä tapahtuu yleensä 3-6 kuukauden kuluessa leikkauksesta. RSA-menetelmällä voidaan ennustaa proteesin myöhäisirtoamista.

Akatemia rahoittanut vuodesta 2003

Ortopedian ja traumatologian professori Hannu Aro johtaa Turun yliopiston ja TYKSin yhteistä Ortopedian tutkimusyksikköä, joka tekee sekä perustutkimusta että kliinisiä tutkimuksia. Ortopedian tutkimusyksikkö on kansainvälisesti merkittävä RSA-tutkimuksen soveltaja luunmurtuma- ja lonkkaproteesitutkimuksissa. Suomen ensimmäinen RSA-tutkimuslaitteisto hankittiin TYKSiin vuonna 2004 Tekesin rahoituksella. RSA-kuvauksella voidaan mitata hyvin tarkasti lonkkaproteesin ja myös luunmurtuman kolmiulotteista mikroliikettä paranemisen aikana.  

Professori Aron ensimmäinen osteoporoositutkimus arvioitiin viiden parhaimman tutkimuksen joukkoon Leidenissa keväällä 2011 pidetyssä kongressissa (2nd International RSA Meeting). Aro esittelee tutkimuksen jatkotulokset syyskuun lopulla 2012 Milanossa järjestettävässä tekonivelkirurgien kongressissa (European Hip Society, Milano, September 2012), jossa esitelmä on valittu 10 parhaimman tutkimuksen joukkoon.

Suomen Akatemian rahoittama projekti on ollut käynnissä vuodesta 2003 alkaen. Osteoporoositutkimusta on rahoitettu pitkäkestoisesti myös Turun yliopistollisen keskussairaalaan  erityisvaltionosuusvaroista.

Lisätietoja:

- Ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri Hannu Aro, Turun yliopisto ja TYKS, puh. 040 3537644,  sposti: hannu.aro@utu.fi

Lähde: TYKSin tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »