Miesten kumppanit muistuttavat heidän äitejään

Miehillä on usein taipumus valita puolisoita, jotka muistuttavat ulkoisesti heidän äitejään enemmän kuin sattumalta voisi olettaa. Naisten kumppaneiden kasvonpiirteet taas eivät kuitenkaan havaittavasti muistuttaneet heidän isiensä kasvonpiirteitä.  Akatemiatutkija Markus J. Rantalan  ja tohtorikoulutettava Urszula Marcinkowskan tutkimus tuo valoa parinvalintaan liittyviin kysymyksiin. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Suomen Akatemia  ja Turun Yliopistosäätiö.

”Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kumppanin valinta on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat useat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Tiedostamattomilla tekijöillä, elämänkokemuksilla sekä lapsuuden ja nykyhetken olosuhteilla on vaikutusta mieltymyksiimme”, Marcinkowska selittää.

Tutkimukseen osallistui 70 heteroseksuaalista aikuista, joiden kumppanien kasvonpiirteitä verrattiin heidän vanhempiensa kasvonpiirteisiin. Ulkopuoliset arvioijat arvioivat kumppanien ja vanhempien kasvonpiirteiden samankaltaisuuden.

Tiedostamattomat vaikutukset

Evoluutiopsykologiasta löytyy selityksiä tutkimuksen tuloksille. Seksuaalisen leimaantumisen kaltainen mekanismi on tiedostamaton prosessi, jonka ohjaamana yksilö käyttää vanhempansa fyysisiä piirteitä mallina kumppanin etsinnässä. Seksuaalista leimautumista on tutkittu monilla eläinlajeilla, mutta ihmisen kohdalla tutkimustulokset ovat olleet monitulkintaisia.

Aikaisemmat eläintutkimukset, joissa poikasia on vaihdettu eri lajien vanhempien hoidettavaksi, ovat osoittaneet, että aikuisena eläimet suosivat parinmuodostuksessa ennemmin sen lajin kumppaneita, jotka ovat hoitaneet heitä pieninä kuin oman lajinsa muita aikuisia.

Pariutuminen liian läheisen sukulaisen kanssa on kuitenkin kaukana hyödyllisestä. Sisäsiitos aiheuttaa monenlaisia haittoja syntyville lapsille: muun muassa alentunutta älykkyyttä, hidastunutta kasvua, kehityshäiriötä ja monia perinnöllisiä tauteja. Siksi ihmiset välttävät pariutumista sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa he ovat viettäneet varhaislapsuutensa mukaan lukien oma äitinsä. Jo pelkkä seksuaalisen kanssakäymisen ajattelu aiheuttaa ihmisille voimakkaan vastenmielisyyden tunteen. Tätä ilmiötä kutsutaan Westermarck-efektiksi.

”Tutkimuksemme osoittaa, että vaikka vältämme pariutumista lähisukulaisten kanssa, miehet näyttävät suosivan äitinsä piirteitä kumppaneissaan riippumatta siitä, millainen suhde heillä on ollut äitiinsä. On mahdollista, että seksuaalinen leimaantuminen johtuu samankaltaisista mekanismeista kuin muilla eläimillä”, Marcinkowska kertoo.

Naiset ovat valikoivampia

Marcinkowskan mukaan naisten ja miesten valintojen erot voivat johtua siitä, että sukusiitoksen kustannus on naiselle suurempi kuin miehelle. Naisen minimaalinen panostus jälkeläiseen on aina suurempi kuin miehen. Naisen vähäisin investointi voi olla yhdeksän kuukautta ja sen päälle vielä imetysaika ja lasten hoitaminen aikuiseksi, kun taas miehen aika voi olla rajattavissa muutamaan minuuttiin. Suuremman panostuksen takia naiset ovatkin miehiä valikoivampi osapuoli pariutumiskumppaneiden suhteen.

”Tämän peruseron takia naisten täytyy olla varovaisempia ja tarkempia parinvalinnan suhteen kuin miesten”, Marcinkowska sanoo.

Tutkimus “Sexual Imprinting on Facial Traits of Opposite-Sex Parents in Humans” on julkaistu Evolutionary Psychology lehdessä.

 http://www.epjournal.net/wp-content/uploads/EP10621630.pdf

 

Lähde: Turun yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »