EN

Maatalouden ja ruokaturvan haasteisiin laadittu eurooppalainen tutkimusstrategia

7.12.2012

Maataloutta, ruokaturvaa ja ilmastonmuutosta koskevan yhteisen ohjelmasuunnittelun (Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change FACCE – JPI) tutkimusstrategia linjaa aihepiiriin liittyvän poikkitieteellisen ja innovatiivisen eurooppalaisen tutkimuksen strategiset painopisteet. Se tarjoaa myös puitteet käynnissä olevien tutkimusohjelmien ja -hankkeiden yhteensovittamiseen ruokaturvaa ja ilmastopolitiikkaa koskevien rinnakkaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tänään julkaistu tutkimusstrategia on syntynyt kansainvälisten huippututkijoiden ja tietoa hyödyntävien sidosryhmien välisen vuoropuhelun tuloksena. Siinä määritellään viisi tutkimuksen avainteemaa, jotka heijastelevat yhteisen ohjelmasuunnittelun keskeisimpiä tutkimusongelmia: (i) kestävä ruokaturva muuttuvassa ilmastossa, (ii) ympäristön kannalta kestävä kasvu ja maatalouden tehostaminen, (iii) ruoan tuotannon, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen väliset vastakkainasettelut, (iv) ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja (v) ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Ohjelmassa määritellään tutkimuksen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin prioriteetit sekä kutakin ydinteemaa koskevat yhteiset toimenpiteet. Se pyrkii vahvistamaan tutkimuksen infrastruktuureja ja yhteistyöfoorumeita, koulutusta ja osaamisen kehittämistä Euroopassa sekä tiedonvaihtoa. Toiminnan arviointia ja seurantaa on myös suunniteltu. Yhteisesti priorisoitua tutkimusta on jo käynnistetty FACCEMACSUR -osaamisverkostossa (Knowledge Hub), jossa kehitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuvaavia malleja. Toinen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva yhteishanke on suunniteltu käynnistettäväksi yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa vuoden 2013 alkupuolella.

Yhteinen ohjelma-aloite FACCE - JPI

Eurooppa-neuvosto käynnisti maataloutta, ruokaturvaa ja ilmastonmuutosta koskevan yhteisen ohjelmasuunnittelun lokakuussa 2010. Se tuo yhteen 21 EU-jäsenvaltiota ja assosioitunutta valtiota, jotka sitoutuvat edistämään eurooppalaista tutkimusta kasvavan väestön tarvitseman ruoan sekä rehun, kuitujen ja biopolttoaineiden tuottamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi ilmaston muuttuessa. Kansallisia tutkimusohjelmia koordinoimalla ja yhteen sovittamalla yhteinen ohjelmasuunnittelu pyrkii vähentämään tutkimuksen päällekkäisyyttä, peittämään tietoaukkoja ja luomaan Euroopan tason synergioita ja kriittistä massaa näillä tutkimusaloilla sekä maksimoimaan tutkimusrahoituksen tehokkaan hyödyntämisen.

Tutkimusstrategia (Strategic Research Agenda, SRA) toimii tutkimuksen ja innovaation tiekarttana ja ohjaa yhteisen ohjelmasuunnittelun toimintaa kohti tulevaisuutta.Strategia on julkaistu ohjelma-aloitteen nettisivuilla
www.faccejpi.com

Lisätietoja myös FACCE JPI:n suomalaisilta yhteyshenkilöiltä:

Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö (puh. 0295 16 2296, mikko.peltonen(at)mmm.fi)
Jaana Roos, Suomen Akatemia (puh. 0295 33 5100, jaana.roos(at)aka.fi)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »