Kansainvälinen IPBES-paneeli kokoaa tutkijat ja päättäjät yhteistyöhön ympäristöongelmien torjunnassa

05.01.2012

Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien torjunta edellyttää tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja poliitikkojen välillä. Tehokkaampaa yhteistyötä tarvitaan erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja ilmastoasioissa.

Suomi on luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tieteellisen osaamisen kärkimaita, ja Suomen tiedeyhteisön verkostoituminen kansainvälisten toimijoiden kanssa on tärkeää. Suomessa käynnistetään kansallinen IPBES-yhteistyö, jonka tavoitteena on tieteen, hallinnon ja päätöksenteon välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä entistä parempi verkostoituminen kansainvälisten ympäristöhallinnon toimijoiden kanssa.

Vuodesta 2008 alkaen maailman eri valtiot, YK:n alaiset järjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet töitä kansainvälisen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskevan tieteen ja politiikan välisen paneelin (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) perustamisen puolesta. Suomi on aktiivisesti mukana tässä työssä.

Tutkijat avainasemassa yhteistyöpaneelin toiminnassa

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen professorin Jari Niemelän mukaan tutkijoille on tarjolla monia kiinnostavia rooleja IPBES-yhteistyössä.

”Hallinnollisia rakenteita ei ole vielä lopullisesti lyöty lukkoon, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan tutkijoilla tulee olemaan merkittävä rooli IPBES:in toiminnassa. Tarkoitus on, että IPBES:in tehtävänannot, kuten biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden tilan arvioinnit, määritellään laajapohjaisen yhteistyön kautta, jossa myös tutkijat ovat mukana. Tutkijoilla on tärkeä rooli tutkimustiedon välittäjinä poliittisen päätöksenteon tueksi.”

Niemelä uskoo, että korkeatasoisella suomalaisella biodiversiteettitutkimuksella on varmasti kysyntää kansainvälisesti ja toisaalta IPBES:in kautta suomalainen tutkimus saa kansainvälistä näkyvyyttä ja myös oppii uutta. Yksittäinen tutkija voi tuoda oman osaamisensa IPBES-yhteistyöhön, mutta myös oppia ja hyötyä toiminnasta monin tavoin. Suomalaisilla tutkijoilla on korkeatasoista osaamista myös muualle vietäväksi.

”Arviointien lisäksi yhteinen tehtävämme on tunnistaa aukkoja ja puutteita tietämyksessä, joten tutkijoilla on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen ja tutkimusresurssien suuntaamiseen. Tutkijoiden tehtävä on myös pitää tutkimusrahoittajat tietoisina tutkimuksen aukoista ja niihin tarvittavista tutkimuspanostuksista. IPBES-yhteistyössä tutkijalla on mahdollisuus myös verkostoitua kansainvälisesti ja siten edistää omia tutkimusyhteistyömahdollisuuksiaan”, Niemelä kertoo.

IPBES on vasta muotoutumassa, joten yksiselitteisiä osallistumisneuvoja ei vielä voi antaa. Asiasta kiinnostuneiden tutkijoiden kannattaa seurata IPBES:in kansainvälistä nettisivua (http://www.ipbes.net/) ja ottaa yhteyttä ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijeriin tai ympäristöneuvos Petri Ahlrothiin (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi). Seuraava IPBES:in kansainvälinen suunnittelukokous on Panamassa huhtikuussa 2012, jonka jälkeen on luvassa uutta tietoa.


Teksti: Risto Alatarvas

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »