EN

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopan maatalouteen tutkitaan uudessa yhteishankkeessa

11.04.12

Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) -yhteisohjelma-aloite on hyväksynyt rahoituksen ensimmäiselle yhteishankkeelleen. Hankkeessa on mukana yhteensä 67 tutkimusryhmää 17 maasta. Tavoitteena on parantaa eurooppalaista ruokaturvallisuutta ilmastonmuutoksen aikana ja vahvistaa sopeutumista ilmastonmuutokseen kehittämällä sen vaikutusten mallinnusta. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi FACCE-yhteisohjelma-aloitteen lokakuussa 2010. Tavoitteena on tuottaa kestävän maatalouden avulla korkealaatuista ruokaa ilmastonmuutoksen aiheuttamissa olosuhteissa. Aloitteessa on mukana 21 Euroopan maata, ja se perustettiin vahvistamaan eurooppalaista tutkimuskapasiteettia tilanteessa, jossa maailman väestön arvioidaan kasvavan noin 9 miljardiin vuosisadan puoliväliin mennessä. Myös ruuan, rehun, kuidun ja biopolttoaineiden kysyntä kasvaa samalla kun ilmasto muuttuu ja ympäristövaatimukset kiristyvät entisestään.

FACCEn tutkimusstrategia määrittelee viisi tärkeää tutkimusteemaa, joilla vastata näihin haasteisiin. Sen pohjalta päätettiin avata pilottihanke heinäkuussa 2011 teemana Euroopan maataloutta ja ruokaturvallisuutta edistävä ilmastonmuutoksen riskiarviointi. Tarkoituksena on tutkia ilmastonmuutoksen vaikutusten mallintamista eurooppalaiseen maatalouteen ja ruokaturvallisuuteen ja vähentää ilmastonmuutosskenaarioiden epävarmuuksia. Tätä varten FACCE kehitti uuden, innovatiivisen työkalun, Knowledge Hub -verkoston, jossa yhdistyy kolme toisiaan täydentävää toimintaa: verkostoituminen, tutkimus ja valmiuksien kehittäminen. Kaikki mukana olevat tutkimusryhmät on valittu kansallisella tasolla. Ne jättivät yhteistyössä laatimansa hakemuksen, jossa on kolme koordinoitua ja integroitua verkostoa aiheina 1) Sadot, 2) Niityt ja karja, ja 3) Talous ja kauppa. Ne ovat laatineet myös yhteisen tutkimussuunnitelman.

Alan huippututkijoista koostunut paneeli antoi Knowledge Hub -verkostosta myönteisen arvion. FACCE JPI:n johtoryhmä on ilmoittanut Knowledge Hub FACCE MACSUR -verkoston käynnistymistä kesäkuussa 2012 kolmeksi vuodeksi. Hanketta on mahdollista jatkaa sen jälkeen vielä kaksi vuotta. Lisätietoa löytyy FACCE JPI:n verkkosivuilta www.faccejpi.com .

Yhteystiedot:                      

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »