Hallitus viitoitti tulevaisuusselonteon valmistelua

Hallitus käsitteli 26. kesäkuuta tulevaisuusselonteon pohjaksi valittuja ennakointiteemoja iltakoulussaan. Kerran vaalikaudessa eduskunnalle annettavassa tulevaisuusselonteossa on tällä kertaa teemana Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030.

Iltakoulussa keskusteltiin selonteon ennakointivaiheen teemoista ministeri Jyri Häkämiehen ja ennakointivaiheeseen osallistuvien Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin edustajien esittelyn pohjalta.

Keskusteluissa todettiin, että selonteon valmistelu kohdistuu tärkeisiin asioihin. Osallistavalla menettelyllä vahvistetaan tulevaisuudenuskoa sekä kykyä ja intoa tarttua uuteen.

Selonteon valmistelu käynnistyi keväällä 2012 ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ennakointivaiheen tavoitteena on luoda näkemyksiä tulevaisuuden suunnista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja ratkaisuja Suomen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin rakentamiselle sekä ylläpitämiselle. Ennakointivaiheen jälkeen talvella 2013 alkaa strategiavaihe, jonka tuloksena on hallituksen tulevaisuusvisio ja toimintalinjaukset. Selonteko annetaan eduskunnalle syksyllä 2013.

 

Ennakointityö luo pohjan selonteon valmistelulle

Selonteon valmistelun ensimmäisessä vaiheessa hahmoteltiin ehdotuksia ennakoinnin teemoiksi. Tulevaisuusselonteon ministerityöryhmä käsitteli huhtikuussa 2012 selontekotyötä palvelevien teemojen valintaa ja päätti, että ennakointi käynnistetään seuraavien kuuden otsikon puitteissa: niukkuuden mahdollisuudet, uusi pohjoisen maantiede, yritysten uudistuminen, hallinto mahdollistajaksi, tulevaisuuden työelämä sekä kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus. Näiden lisäksi käsitellään neljää läpileikkaavaa teemaa, jotka ovat joustavuus ja kriisinkestävyys, osaamiset ja kyvykkyydet, ICT mahdollistajana ja globaali näkökulma.

Valmistelun rinnalla on käynnissä kansainvälinen tutkimushanke, jossa kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi esimerkkien valossa maailmantalouden muutosta ja kestävän kasvun ratkaisuja. Tutkimusryhmään kuuluvat muun muassa professori Manuel Castells ja professori Pekka Himanen.

 

Tulevaisuusselontekoon pääsee nyt vaikuttamaan uudella tavalla

Hallituksen tulevaisuusselonteko valmistellaan keskustelevalla ja avoimella tavalla kansalaisia ja erilaisia sidosryhmiä kuullen. Keskustelua halutaan käydä ja herätellä mahdollisimman monilla eri foorumeilla, verkossa ja verkon ulkopuolella.

Kesän ja loppuvuoden aikana blogaajille tarjotaan mahdollisuus virittää keskustelua Suomen tulevaisuuden suunnasta. Blogit ja niistä viriävät keskustelut kootaan tulevaisuusselonteon verkkosivuille, jotka avataan syyskuun alussa osoitteessa www.2030.fi.

Lisäksi alkusyksystä eri puolella Suomea tullaan järjestämään tilaisuuksia, joissa on mahdollista ideoida, keskustella ja pohtia Suomen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.

Jo alkuvuodesta verkossa oli avoinna osallistumiskanava, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua, ideointia ja pohdiskelua siitä, minkälaisia kysymyksiä on ratkaistava, jotta Suomi on vuonna 2030 hyvä paikka elää ja tehdä työtä. Keskusteluun osallistui yli 5 000 henkilöä ja ideoita jätettiin lähes 15 000.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »