Parlamentti aloitti Horisontin käsittelyn – mepit huolestuneita huippututkimuksen keskittymisestä

(03.02.12)

Euroopan unionin seuraavan tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman Horisontti 2020:n käsittely alkoi Euroopan parlamentissa.

Horisonttia käsiteltiin Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa 23. tammikuuta. Komission antamaa ehdotusta esitteli tutkimuksen pääosaston johtaja Robert-Jan Smits, joka myös vastasi meppien esittämiin kehuihin ja kritiikkiin.  

Eniten palautetta pääjohtajalle annettiin Horisontin epäselvästä suhteesta rakennerahasto-ohjelmiin.

Komissio pyrkii ohjaamaan rakennerahastoista huomattavasti aikaisempaa enemmän varoja tutkimuskapasiteetin rakentamiseen sellaisilla alueilla, joiden osallistuminen tutkimuksen puiteohjelmaan on tähän mennessä ollut vähäistä.

Smitsin mukaan kaikissa jäsenmaissa on ensiluokkaisen tutkimuksen keskittymiä. Rakennerahojen avulla pitää varmistaa näiden keskittymien osallistumisesta eurooppalaiseen huippututkimukseen. Tavoitteessa ovat onnistuneet Smitsin mukaan muun muassa Irlanti, Espanja ja Portugali.

Smitsin mukaan tutkimuksen laadusta ei tulla missään nimessä tinkimään.

"Keskitasoinen tutkimus ei auta kasvattamaan Euroopan kilpailukykyä", sanoo Smits.

Infrastruktuurien ja perustutkimuksen asema puhutti

Meppien vastauspuheenvuoroissa epäiltiin, että huippututkimus keskittyy EU:n sisällä yhä enemmän vain tietyille alueille. Myös perustutkimuksen vähäistä näkyvyyttä Horisontissa arvosteltiin.

Puiteohjelmaehdotuksen osallistumissääntöjen yksinkertaistaminen sai sekä kiitosta että kritiikkiä. Esitettyä yksinkertaistustoivetta on kuunneltu. Joidenkin meppien mielestä esimerkiksi kirjanpitosääntöjä on kuitenkin yksinkertaistettu jo liikaa.

Smits totesi komission kuitenkin seisovan yhden ainoan rahoitusprosentin takana.

"Kyse on nyt siitä, halutaanko sääntöjen yksinkertaistamista vai ei. Yksinkertaistaminen ei tule toteutumaan, jos jatketaan erilaisilla säännöillä eri toimijoille", muotoilee Smits.

Tutkimusinfrastruukturien kehitykseen ei joidenkin meppien mielestä ole osoitettu Horisontissa riittävästi rahaa. Smits ei kuitenkaan lisää rahaa luvannut. Horisontin rahat on varattu siihen, että pääsyä olemassa oleviin infrastruktuureihin laajennetaan.

Humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden asema Horisontissa huolestutti monia parlamentaarikkoja. Heidän mukaansa näitä tieteenaloja ei saa pudottaa neuvoa-antavaan rooliin.

Smits vakuutti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden olevan merkittävässä roolissa tulevina vuosina. Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät pakotetaan ulos siiloistaan kantamaan vastuunsa suurien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisussa integroimalla heidät mukaan kaikkiin Horisontin teemoihin, pääjohtaja kuvaili komission tavoitetta.

ITRE-valiokunnassa ei ole suomalaista varsinaisia jäseniä, mutta Satu Hassi (vihr.), Eija-Riitta Korhola (kok.) ja Hannu Takkula (kesk.) ovat varajäseniä.

Teksti: Emmi Kulta
Finnish Liaison Office for EU R&D

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »