SV EN

Biopankit ja rekisteritutkimus vahvistavat
pohjoismaista tutkimusyhteistyötä

Pohjoismailla on korkeatasoista osaamista, ja niiden tulisikin tiivistää yhteistyötä biopankki- ja rekisteritutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen alalla. Tätä mieltä on pohjoismaisten terveyden tutkimuksen toimikuntien yhteistyökomitea Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning eli NOS-M, joka koostuu pohjoismaisten tutkimuksen toimikuntien edustajista. Äskettäin julkaistussa strategiamuistiossaan komitea nostaa esiin  kaksi lääketieteellisen tutkimuksen alaa, joilla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä: biopankit ja kliininen tutkimus. 

Terveyteen liittyvät haasteet ovat Pohjoismaissa samanlaisia kuin muissakin länsimaissa. Näitä ovat väestön ikääntyminen, uudet elämäntapasairaudet, antibioottiresistenssi ja globalisoituneessa maailmassa nopeasti leviävät tartuntataudit. Uuden teknologian myötä on tullut esiin myös monimutkaisia eettisiä kysymyksiä. Lisäksi sosiaalinen eriarvoisuus lisää terveyteen liittyviä haasteita.

Pohjoismaat vastaavat näihin haasteisiin kahdella valttikortilla, jotka ovat korkeatasoiset biopankit ja hyvin toimiva julkinen terveydenhoito.

Sosiaaliturvajärjestelmä tukee tutkimusta

Pohjoismaiden huipputasoiset terveysrekisterit ja laajat biopankit tarjoavat yhdessä maiden sosiaaliturvatunnusjärjestelmän kanssa erinomaisen lähtökohdan uraauurtavalle lääketieteelliselle tutkimukselle.

”Meillä on kaikki edellytykset korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimuksen tekemiseen”, sanoo professori ja dekaani Stig Slørdahl Trondheimin teknistieteellisestä yliopistosta NTNU:sta. Professori Slørdahl on Norjan tutkimusneuvoston edustaja NOS-M-komiteassa ja komitean puheenjohtaja.

Uusien lääkkeiden kliininen tutkimus, geenitutkimus ja erilaisten ympäristötekijöiden terveysvaikutuksiin kohdistuva tutkimus ovat esimerkkejä tutkimuksesta, joka hyötyy biopankkeihin kootuista tiedoista.

Pohjoismaiden toinen valttikortti on niiden julkiset terveydenhoitopalvelut. Palvelut ovat  korkeatasoisia, hyvin järjestettyjä ja niissä työskentelevä henkilökunta on erittäin pätevää ja laitteet ajanmukaisia. Palvelut ovat koko väestön käytettävissä.

Pohjoismaiset yliopistot ja yliopistosairaalat ovat lisäksi julkisesti rahoitettuja. Yhdessä korkeatasoisten palvelujen kanssa ne tarjoavat erinomaisen perustan kliiniselle lääketieteelliselle tutkimukselle.

Uusi infrastruktuurihanke edistää paksusuolensyövän tutkimusta

Pohjoismailla on monia yhteläisyyksiä ja lisäksi pitkä perinne poliittisen yhteistyön saralla. Tämä luo vahvan perustan hyvälle yhteistyölle myös lääketieteellisen tutkimuksen alalla.

Vuonna 2011 on tarkoitus käynnistää yhteispohjoismainen hanke, jossa kehitetään yhteistä biopankki-infrastruktuuria ja edistetään sen tuomien mahdollisuuksen käyttöä. Ensimmäisenä on tarkoitus käynnistää paksunsuolen syövän tutkimukseen liittyvä pilottihanke.

Lähde: NOS-M:n sihteeristön tiedote

Present status and future potential for Medical Research in the Nordic Countries (pdf)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »