Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 sihteeristössä on haettavana kaksi määräaikaista tehtävää

3.1.2020

Suomen Akatemiaan perustetaan Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 sihteeristö. Sihteeristössä on haettavana kaksi määräaikaista tehtävää.   

Tutkittua tietoa, sen näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä edistetään eri puolilla Suomea monin eri tavoin. Tämän työn näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta ovat käynnistävät Tutkitun tiedon vuosi 2021 -hankkeen. Hankkeeseen palkataan pääsihteeri ja viestintäasiantuntija (2020-2022). 

Pääsihteerin tehtävä 

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 pääsihteerin tehtäviä ovat perustettavan verkoston toimintojen koordinointi ja johtaminen ohjausryhmän linjausten ja tavoitteiden pohjalta. Pääsihteeri toimii ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Vuonna 2020 tehtävinä ovat erityisesti teemavuoden valmistelun koordinointi, sidosryhmien ja eri toimijoiden kartoitus ja innostaminen mukaan sekä teemavuoteen sopivien tulevien tapahtumien tunnistaminen. Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 pääsihteerin tehtävinä ovat teemavuoden käytännön koordinaatio, teemavuoden näkyvyyden lisääminen ja vahva sidosryhmäyhteistyö. Vuonna 2022 tehtävänä on teemavuoden loppuanalyysin suunnittelu ja organisointi. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa, kokemusta tieteestä ja tutkimuksenteosta sekä tutkitun tiedon jakamisen ja hyödyntämisen käytännöistä. Tehtävä on laaja-alainen ja sen hoitaminen edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista otetta sekä erittäin hyvää yhteistyökykyä. Odotamme tehtävään valittavalta hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä monipuolisia viestintätaitoja. Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta verkostomaisesta toiminnasta, verkostojen rakentamisesta ja johtamisesta sekä tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista, englannin kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta lähinnä kotimaassa. 

Virka on viraston yhteinen. Tehtävä sijoittuu Suomen Akatemiassa Strategisen suunnittelun ja analyysin vastuualueelle.

Tehtävä on määräaikainen ja sen kesto on 1.3.2020 – 31.3.2022. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 90 (3476,08 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 prosenttia. Palvelussuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 29-311-2019). Hakemukset voi myös toimittaa Akatemian kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy 27.1.2020 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta. 

Viestintäasiantuntijan tehtävä

Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 viestintäasiantuntija muodostaa yhdessä pääsihteerin kanssa teemavuoden sihteeristön. Viestintäasiantuntijan tehtävinä ovat teemavuoden ennakkomarkkinointi sekä viestintätoimien suunnittelu ja toteutus yhdessä pääsihteerin, teemavuoteen osallistuvien tahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Viestintäasiantuntija toimii tarvittaessa pääsihteerin sijaisena ohjausryhmän sihteeritehtävissä ja avustaa kokousvalmisteluissa. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, organisaatio- ja tiedeviestinnän tuntemusta ja kokemusta. Ansioksi luetaan vankka kokemus tiedeviestinnän parissa ja kokemus vaativien viestintäkokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niiden onnistumisen mittaamisesta/arvioinnista. Odotamme tehtävään valittavalta käytännön kokemusta siitä, miten ja millä keinoin eri yleisöt tavoitetaan. Tehtävä on laaja-alainen ja edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteisen työtapaan. Monipuolinen viestinnän välineiden hallitseminen sekä hyvät verkostoitumis- ja yhteistyötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiseksi.  Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista, englannin kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta lähinnä kotimaassa. 

Virka on viraston yhteinen. Tehtävä sijoittuu Suomen Akatemiassa Strategisen suunnittelun ja analyysin vastuualueelle.

Tehtävä on määräaikainen ja sen kesto on 1.3.2020 – 31.3.2022. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 88 (3 060,99 €/kk €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 prosenttia. Palvelussuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 29-312-2019). Hakemukset voi myös toimittaa Akatemian kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy 27.1.2020 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.   

Lisätietoja:

  • johtaja Liisa Savunen p. 029 533 5122, etunimi.sukunimi(at)aka.fi ja
  • tiedeasiainneuvos Tiina Jokela p. 029 533 5046, etunimi.sukunimi(at)aka.fi  

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä edistää tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. 

Vahvistamme suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä uudistamme tiedettä ja tutkimusympäristöjä tutkimusrahoituksella ja asiantuntemuksellamme. Toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. 

Viimeksi muokattu 3.1.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »