FI SV

Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) 2014-2020

Oppiminen on murroksessa. Globalisoituneessa ja teknistyneessä maailmassa elinikäinen oppiminen on yhä tärkeämpää yksilöille ja yhteisöille. Tietotyö lisääntyy, ja se korostaa tiedon ja osaamisen merkitystä. Viestinnän ja kulttuurin uudet muodot muokkaavat toimintaamme.

Toistaiseksi tiedämme kuitenkin vain vähän siitä, kuinka syvällisesti muutokset vaikuttavat ihmisten tietojen ja taitojen muodostumiseen, maailmankuvaan ja siten koko yhteiskunnan toiminnan perusteisiin.

Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -akatemiaohjelmassa kysymyksenasettelut ulottuvat aivojen toiminnasta oppimisen edellytyksiin, kulttuuristen arvojen muuttumiseen, sosiaalisten ryhmien syntymiseen, yhteiskunnallisen toiminnan muotoihin ja viestintäteknologian mahdollisuuksiin.

Akatemiaohjelmassa yhdistyvät oppimiseen ja koulutukseen liittyvät käyttäytymistieteelliset tutkimusintressit sekä opetusteknologian kehittäminen ja ohjelmistoratkaisujen etsiminen. Ohjelma tarjoaa entistä laajemman mahdollisuuden eri oppiaineiden asiasisältöiseen yhdistämiseen. Se puhuttelee myös oppimista tutkivaa neurotiedettä, ja yleisemmin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista

Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »