FI SV

Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa (AIPSE) 2018-2021


AIPSE-ohjelma koordinoi hankekokonaisuutta, joka koostuu sekä AIPSE-ohjelmassa rahoitetuista hankkeista että ICT2023-ohjelman Laskenta, koneoppiminen ja tekoäly -haussa rahoitetuista hankkeista

Erilaisten datalähtöisten menetelmien merkitys tutkimuksessa, hallinnossa ja teollisuudessa kasvaa jatkuvasti. Tekoälymenetelmien taustalla ovat koneoppimisen, hahmontunnistuksen, tilastotieteen, tiedonlouhinnan ja tietokantatekniikoiden laskennallisten ja ohjelmistoteknisten menetelmien merkittävät edistysaskeleet, käytettävissä olevien opetusaineistojen voimakas laajeneminen sekä laskentatehon nopea kasvu. Näillä uusilla menetelmillä on laajoja sovelluksia myös tieteenteossa, erityisesti uudenlaisessa monitieteisessä tieteenteossa. Tässä ohjelmassa tutkitaan koneoppimisen ja laajemmin tekoälyn hyödyntämistä fysikaalisissa tieteissä ja tekniikan tutkimuksessa. 

Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »