FI SV

Elämän molekulaariset säätelyverkostot (R'Life) 2020–2023

Elämän molekulaariset säätelyverkostot -ohjelman tavoitteena on ymmärtää laajempia kokonaisuuksia genomin toiminnasta ja sen rakenteesta. Ohjelma lisää tietoa siitä, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja genomin eri osien ja geeniverkostojen välille, ja miten nämä yhteydet ohjaavat elämän toimintoja. Miten yksilölliset erot esimerkiksi genomeissa vaikuttavat elimistön adaptaatioon akuutissa ja kroonisessa stressissä? Entä mitä silloin tapahtuu organismissa sisäisten molekulaaristen mekanismien tasolla? Miten genomin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutusmekanismit vaikuttavat ilmiasuun?

Perustutkimusta korostava akatemiaohjelma tuottaa merkittävää ja kokonaisvaltaista tietoa solujen, kudosten, solukkojen ja yksilön toimintaa ohjaavista säätelyverkostoista. Tämä kokonaisvaltainen tieto saavutetaan yhdistämällä uusia molekyylibiologian ja bioinformatiikan työkaluja. Säätelyverkostojen tutkimisen mahdollistaa vahva kehitys genominlaajuisissa, eri informaatiotasoihin pureutuvissa tutkimusmenetelmissä. Ohjelma rohkaisee ja edistää sekä uusien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa että uudenlaisia tieteellisiä lähestymistapoja suomalaisessa tiedeyhteisössä ja uudistaa näin merkittävällä tavalla alan tutkimusta. Ohjelman konsortioissa toteutuu eri alojen tutkijoiden tiivis yhteistyö, joka mahdollistaa erilaiset uudet näkökulmat ja ilmiöiden laajemman tarkastelun tuloksena mahdolliset tieteelliset läpimurrot merkittävissä biologisissa peruskysymyksissä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota jo olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ohjelman tavoitteet

  • R'Life-ohjelmassa tavoitellaan laajaa ymmärrystä eliöiden säätelyverkostoista yksittäisten molekulaaristen muutosten sijaan.
  • Ohjelmassa tuotetaan uutta tietoa merkittävistä säätelymekanismeista solu-, yksilö- ja/tai populaatiotasolla hyödyntämällä uusia molekyylibiologian menetelmiä.
  • Ohjelma edistää uusimpien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa, jo olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien tehokasta hyödyntämistä ja eri asiantuntijatahojen yhteistyötä. 
logo RLife medium.jpg
Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »