FI SV

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU) 2014-2021


Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU 2014-2021) -akatemiaohjelman keskeinen lähtökohta on mineraalivarojen kokonaisuuteen liittyvän perusteellisen tarkastelun tarve ja uusien ratkaisujen tuottaminen. Ohjelma pureutuu laajasti ja syvällisesti harvinaisten, erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin. Maankamarasta löytyvät raaka-ainevarat eivät uusiudu ja niiden epätasainen sijainti jakaa valtiot yhtäältä niihin, jotka voivat vaurastua mineraalivarojen avulla ja toisaalta niihin, jotka ovat riippuvaisia niiden saatavuutta ja hinnoittelua säätelevistä mekanismeista. Ohjelman tavoitteena on luoda tietopohja, joka mahdollistaa vastuullisen kaivos- ja kierrätystoiminnan ottaen huomioon vaikutukset sekä luontoon että ympäröivään yhteiskuntaan. Uusien ratkaisujen tuottaminen edellyttää perustutkimuksellisesta lähestymistavasta syntyvää eksaktia tietoa ja monitieteistä ymmärrystä.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista.

Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »