FI SV

Kehitystutkimus (Develop) 2018-2022

Suomen Akatemian ja ulkoministeriön yhteisrahoitteisessa kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset, ja joka hyödyttää kehitysmaiden kehitystä sekä suomalaista osaamista.

Ohjelman teemat nousevat Suomen kehityspoliittisista tavoitteista ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman linjauksista.

Kehitystutkimus kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman haku toteutettiin syksyllä 2017. Ohjelmassa rahoitetaan nelivuotisia tutkimushankkeita. Seitsemän ensimmäistä hanketta aloittivat toimintansa maaliskuussa 2018. Ohelmaan lisättiin viisi hanketta ulkoministeriön lisärahoituksella lokakuussa 2018.

Tarkempia tietoja kehitystutkimuksen akatemiaohjelmasta on saatavilla ohjelmamuistiosta.

DEVELOPlogo_small_RGB.jpg
Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »