FI SV

Terveyttä kohorteista ja biopankeista (COHORT) 2017-2020

Cohort-akatemiaohjelman aihepiirinä on suomalaisilla syntymäkohorteilla tehtävä tutkimus. Ohjelmassa syntymäkohortilla tarkoitetaan tiettynä hetkenä tai tiettynä aikavälinä syntynyttä ihmisryhmää tutkimusyksikkönä. Näin ollen syntymäkohortti ei viittaa pelkästään lapsiin eikä kohortteihin joissa näytteitä on kerätty henkilöiden syntymästä asti. 

Haku poikkeaa tavanomaisesta Akatemian hankerahoituksesta siten, että ohjelmassa ei rahoiteta akatemiahankkeiden tyyppisiä uusien tutkimushypoteesin ympärille rakennettuja hankkeita, vaan jo perusrahoituksen omaavien hankkeiden välistä integraatiota. Tavoitteena on eri tutkimustahojen ja varsinkin tutkimustasojen välisen yhteistyön lisääminen, joka tieteen uusiutumisen kautta parantaa tutkimusaihepiirin tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

logo cohort medium.jpg
Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »