FI SV

BioFuture2025, 2017-2021

Fossiilisiin varantoihin perustuvan talouden rinnalle on vahvistumassa biopohjaisiin ratkaisuihin perustuva talous, jonka avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja luonnonresurssien ylikulutusta. Tällä muutoksella on yhteiskunnallisia ja kulttuurisia seurauksia. Taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävät biotaloudelliset ratkaisut edellyttävät, että ne ovat yleisesti hyväksyttäviä. Jotta biotalouspohjaiseen yhteiskuntaan siirtyminen onnistuisi, muutosprosessissa tarvitaan vahvaa vuorovaikutusta yritysmaailman, julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kesken.

BioFuture2025 -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea uuden tietopohjan luomista sekä edistää merkittäviä tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja tiedettä uudistamalla. Ohjelmassa haetaan parhaita ideoita, uudenlaisia mahdollisuuksia ja tehdään tutkimusta, joka avaa biotalouden uusia kehityspolkuja suurin harppauksin. Tavoitteena on viedä suomalainen tutkimus alan kansainväliseen kärkeen rahoittamalla kunnianhimoisia ja rohkeita, myös riskejä sisältäviä, avauksia.

Yhteenveto hankekuvauksistaConnect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »