FI SV

Arktinen akatemiaohjelma (ARKTIKO) 2014-2020


Arktinen alue on voimakkaan muutoksen kohteena niin ilmastollisesti, ympäristöllisesti, geopoliittisesti, taloudellisesti kuin sosiokulttuurisestikin. Arktinen akatemiaohjelma ARKTIKO (2014–2020) tutkii arktisen alueen kehitykseen vaikuttavia muutostekijöitä ja muutoksen dynamiikkaa. Ohjelma vahvistaa Suomen arktisen tutkimuksen osaamista ja asemaa kansainvälisessä kärjessä sekä edesauttaa uudenlaisten tutkimuspolkujen ja uusien ratkaisujen löytämistä.

Ohjelmassa tuotettua uutta tutkimustietoa välitetään aktiivisesti päätöksenteon tueksi, tutkimuksen sidosryhmille ja kansalaiskeskusteluun.

Akatemiaohjelmalla on neljä teemaa: hyvä elämä pohjoisessa; taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa; pohjoinen ilmasto ja ympäristö ja rajat ylittävä arktinen politiikka

Arktinen akatemiaohjelma antaa mahdollisuuden tiivistää kansallisten toimijoiden yhteistyötä. Samalla se tarjoaa vertaansa vailla olevat mahdollisuudet kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.

ARKTIKO-akatemiaohjelmaan kuuluu 20 laajaa kansallista tutkimushanketta sekä kaksi kansainvälistä yhteishanketta.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista

Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »