FI SV

Publication series


The Academy of Finland's publication series includes various reports covering themes such as science policy, research policy, research funding and the state of scientific research.

Publications published after 2000 are available in PDF format. Copies of publications from 1973–1999 can be ordered from university libraries. Archive copies are stored at the Academy (viestinta@aka.fi).

2017

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 

2002

2001

2000

1999 

 • 1/99 Rasismi ja etniset suhteet. Tutkimuksen kehittämistarpeet.
 • 2/99 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 1999. Timo Kolu.
 • 3/99 Biotechnology and Public Understanding of Science. Proceedings of the UK-Nordic Co-operative Seminar Helsinki October 25-27, 1998. Reijo Miettinen (ed.)
 • 4/99 FIBRE Mid-Term Evaluation 1999 Panel Report
 • 5/Biodiversiteettiohjelma FIBRE. Monimuotoinen luonto - monitieteellinen näkökulma. Kooste tuloksista 1997-99. Mari Walls, Marja Vieno, Eeva Peltola (toim.)
 • 6/The Finnish Biodiversity Research Programme FIBRE. From Species to Society - The Many Faces of Biodiversity. 1997-1999 Progress Report. Mari Walls, Marja Vieno, Eeva Peltola (eds.)
 • 7/99 Local Involvement and Economic Dimensions in Biosphere Reserve Activities. Proceedings of the 3rd Euromab Biosphere Reserve Coordinators' meeting. Ilkka Esto, Timo J. Hokkanen, Martin Öhman, Anne Repola (eds.)
 • 8/99 Regions - Cornerstones for Sustainable Development. Proceedings of Second European Symposium Joensuu 13-14 September 1999. Leila Häkkinen (ed.)  

1998

 • 1/98 Den vetenskapliga forskningens tillstånd och nivå i Finland
 • 2/98 The State and Quality of Scientific Research in Finland
 • 3/98 Women in Academia. Report of the working group appointed by the Academy of Finland.
 • 4/98 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 1998. Timo Kolu
 • 5/98 Kansanterveystutkimuksen tarve ja rahoitus 1990-luvun Suomessa. Toim. Mika Gissler, Sakari Karjalainen, Reetta Niemelä
 • 6/98 Natural Resources and Social Institutions. Workshop proceedings. Mari Walls - Marja Vieno (eds.)
 • 7/98 Kilpailu ja yhteistyö. Suomen Akatemian tiedepolitiikan linja 1998-2000. Konkurrens och samarbete. Finlands Akademis forskningspolitiska linje 1998-2000.Competition and cooperation. The Science Policy Strategy of the Academy of Finland 1998-2000.
 • 8/98 Indikaattorityöryhmän muistio
 • 9/98 Report of the Working Group on Indicators

1997

 • 1/97 Evaluation of Electronics Research in Finland. Members of the Evaluation Group: Professor, Dr Franco Maloberti, Group Director, Dr. John Barrett, Dr. Jukka Rantala (editor).
 • 2/97 Tutkimus- ja kehittämismäärärahat valtion talousarviossa vuonna 1996. Timo Kolu.
 • 3/97 Väestöryhmien väliset terveys- ja muut hyvinvointierot - tutkimusohjelman taustaselvitys. Seppo Koskinen.
 • 4/97 Kannanotto terveyden tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan asettaman asiantuntijaryhmän muistio. Risto Pelkonen, Antti Kauppila, Kari Kivirikko, Pirjo H. Mäkelä, Ralf Pettersson, Kalevi Pyörälä, Petri Kovanen.
 • 5/97 Kansallinen tutkimuksen huippuyksikköstrategia.
 • 6/97 National strategy for centres of excellence in research.
 • 7/97 Koulutus, yhteiskunta ja menestys. Suomen Akatemian Koulutuksen vaikuttavuusohjelman tutkimuksia. (toim.) Reijo Raivola, Päivi Valtonen ja Matti Vuorensyrjä.
 • 8/97 Suomen tieteen tila ja taso. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus.
 • 9/97 Suomen tieteen tila ja taso. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus. Osa 1.
 • 10/97 Suomen tieteen tila ja taso. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus. Osa 2.
 • 11/97 Suomen tieteen tila ja taso. Terveyden tutkimus.
 • 12/97 Suomen tieteen tila ja taso. Ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus.
 • 13/97 Naisten tutkijanuran edistäminen. Suomen Akatemian asettaman työryhmän muistio.
 • 14/97 Suomen tieteen tila ja taso. Yhteenvetoraportti.

1996

 • 1/96 Northern Peatlands in Global Climatic Change. Proceedings of the International Workshop held in Hyytiälä, Finland, 8-12 October 1995. ISBN 951-37-1865-4.
 • 2/96 National Programme on Materials and Structure Research. Progress Report.
 • 3/96 Fennistic Research in Finland at the Beginning of the Nineties. Report of the Evaluation Panel.
 • 4/96 The Finnish Research Programme on Climatic Change. Final Report. Jaana Roos (ed.)
 • 5/96 Suomalainen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelma. Tekninen loppuraportti. Pirkko Heikinheimo, Angela Brusas ja Jaana Roos (toim.).
 • 6/96 Selkäsairaudet. Konsensuskokous 14.-16.10.1996. Suomen Akatemia ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
 • 7/96 Evaluation of the Finnish Research Programme on Climate Change Silmu. Leen Hordijk, Carolien Kroeze, Joseph Alcamo, Trevor Davies, David J. Drewry, David Ford, Linda Mearns, Richard F. Wright.
 • 8/96 Psychiatric Research in Finland in 1995. A peer review report for the Academy of Finland. A Report Submitted to the Academy of Finland by Marie Åsberg, John Cooper, Eugene Paykel, Per Vaglum. 

1995

 • 1/95 Depressio - tunnistaminen ja hoito. Suomen Akatemia ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Konsensuskokous 28.-30.11.1994. ISBN 951-37-1566-3.
 • 2/95 Tutkimus- ja kehittämismäärärahat valtion talousarviossa vuonna 1995. Pirjo Niskanen. ISBN 951-37-1665-1.
 • 3/95 Niin metsänuudistamistutkimus vastaa. Metsäntutkimuksen tutkimuskokonaisuuden loppuraportit. ISBN 951-37-1705-4.
 • 4/95 Evaluation of the Low Temperature Laboratory, Helsinki University of Technology. ISBN 951-37-1631-7.
 • 5/95 SILMUSCEN and CLIGEN User's Guide Timothy Carter, Miximilian Posch, Heikki Tuomenvirta.ISBN 951-37-1650-3.
 • 6/95 International Conference on Past, Present and Future Climat Proceedings of the SILMU conference held in Helsinki, Finland, 22-25 August 1995. ISBN 951-37-1721-6.
 • 7/95 Climate Change and Waters in the Boreal Zone Abstracts of the SILMU symposium held in Kuhmo, Finland 21-24 November 1995. ISBN 951-37-1783-6.
 • 8/95 Ilmastonmuutos, politiikka ja Suomi Raportti tutkijoiden ja päättäjien näkemyksistä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta (PÄÄTE-hanke). Juhani Tirkkonen ja Markku Wilenius. ISBN 951-37-1849-2.
 • 9/95 Evaluation of the National Public Health Institute of Finland. ISBN 951-37- 1826-3.
 • 10/95 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 1996. ISBN 951-37-1857-3. 

1994

 • 1/94 The Finnish Research Prgramme on Climate Change. Second Progress Report. Markku Kanninen and Pirkko Heikinheimo/SILMU (eds.)
 • 2/94 Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemiassa. Antti Oksanen (toim.)
 • 3/94 Climate Variations in Europe Proceedings of the European Workshop on Climate Variations held in Kirkkonummi (Majvik), Finland, 15-18 May 1994. Reino Heino (ed.)
 • 4/94 Future Groundwater Resources at Risk. Poster papers of the International Conference, Helsinki, Finland, 13-16 June 1994. Tuulikki Suokko and Jouko Soveri (eds.)
 • 5/94 Evaluation of Finnish Space Science
 • 6/94 Ulkopuolisen rahoituksen yliopistotiedettä suuntaava vaikutus. Arto Halinen ja Teuvo Räty

1993

 • 1/93 Oikeustieteellinen tutkimus Suomessa
 • 2/93 Techniques for Developing Regional Climatic Scenarios for Finland. Timothy Carter, Eero Holopainen and Markku Kanninen (eds.)
 • 3/93 Carbon Balance of World's Forested Ecosystems: Towards a Clobal Assesment. Proceedings of the IPCC Afos Workshop hel in Joensuu, Finland, 11-15 May 1992. SILMU
 • 4/93 Pirjo Niskanen: Tutkimus- ja kehittämismäärärahat valtion talousarvioissa vuonna 1994 

1992

 • 1/92 Evaluation of Research in Forest Damages Caused by Air Impurities in Finland
 • 2/92 Suomalainen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelma. Tutkimusten väliraportit (toim. Markku Kanninen ja Pia Anttila / SILMU)
 • 3/92 The Finnish Research Programme on Climate Change. Progress Reports (Markku Kanninen & Pia Anttila, eds. / SILMU)
 • 4/92 The Utilization of Social Science Research in Public Policy
 • 5/92 Changing Europe and Comparative Research
 • 6/92. Interim Evaluation of the Finnish Research Programme on Climate Change. Leen Hordijk, Manfred Lange, Seppo Pietilä, Jorma Routti

1991

 • 1/91 Biotekniikan ja molekyylibiologian kehittämisohjelman toteutuminen. Arviointi vuonna 1990
 • 2/91 Marja Alestalo: Science and the Politico-economic System
 • 3/91 Tieteellisen julkaisutoiminnan nykytila ja kehittäminen
 • 4/91 Ilmastonmuutos ja Suomi - kohti kansallista toimintastrategiaa (toim. Pia Anttila/SILMU) 

1990

 • 1/90 Kasvatustieteellinen tutkimus Suomessa
 • 2/90 Peace Research in Finland. A Critical Evaluation
 • 3/90 Research and Teaching in Computer Science, Computer
 • Engineering, and Information Systems. A Critical Evaluation

1989

 • 1/89 Finnish Cardiovascular Research. A Critical Evaluation
 • 2/89 Terttu Luukkonen: Publication and Citation Performance of Finnish Cardiovascular Groups
 • 3/89 Tapio Vaherva - Tiina Renko: Jatkuva koulutus tutkimuskohteena 
  4/89 Valtion ympäristötieteellinen toimikunta 1986-1988/The Research Council for the Environmental Sciences
 • 5/89 Kolmas kansallinen humusseminaari
 • 6/89 Mauri Pimiä: Tutkijankoulutuksen tarvearvio vuoteen 2000
 • 7/89 Ympäristöbiotekniikan tutkimuksen kehittämistarpeet Suomessa
 • 8/89 Ympäristötaloustutkimuksen ja -koulutuksen kehittäminen
 • 9/89 Conference on Climate and Water, Volumes 1&2
 • 10/89 Arto Halinen: Selvitys vuonna 1988 Suomen korkeakouluissa väitelleiden jatko-opintojen rahoituksesta 

1988

 • 1/88 Helsingin yliopiston assistenttikunta. Selvitys assistenttien ikä- ja tutkintorakenteesta, vaihtuvuudesta ja sijoittumisesta vuosina 1982-1986 sekä vertailua vuosiin 1975-1981. Arto Halinen ja Teuvo Räty. (ISBN 951-715-211-6; ISSN 0358-9153)
 • 2/88 Evaluation of research in forest regeneration in Finland. Metsänuudistamistutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-213-2; ISSN 0358-9153)
 • 3/88 Professoritulpasta tutkijapulaan? Teuvo Räty. (ISBN 951-715-2140; ISSN 0358-9153)
 • 4/88 Symposium on the hydrology of wetlands in temperate and cold regions (ISBN 951-715-215-9; ISSN 0358-9153)
 • 5/88 Symposium on the hydrology of wetlands in temperature and cold regions - vol. 2 (ISBN 951-715-218-3; ISSN 0358-9153)
 • 6/88 Korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten ulkopuolinen tutkimusrahoitus. Heidi Mikkola. (ISBN 951-715-217-5; ISSN 0358-9153)
 • 7/88 Evaluation of basic research in the energy field in Finland. Suomen Akatemian ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta suoritettu energia-alan perustutkimuksen arviointi Suomessa 1988. (ISBN 951-715-219-1; ISSN 0358-9153)
 • 8/88 Terveydenhuollon teknologian arvioinnin kehittämisohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Työryhmäraportti. (ISBN 951-715-220-5; ISSN 0358-9153)
 • 9/88 Evaluation of research in environmental toxicology in Finland. Ympäristötoksikologisen tutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-221-3; ISSN 0358-9153)
 • 10/88 Ihmisen itsemäärääminen terveydenhuollossa. Kansanterveyden tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-223-X; ISSN 0358-9153)
 • 11/88 Psykiatrisen terveydenhuoltotutkimuksen kehittämisohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Työryhmäraportti (ISBN 951-715-224-8; ISSN 0358-9153)
 • 12/88 Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -tutkimusohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-226-4; ISSN 0358-9153)
 • 13/88 Elämäntavan terveystutkimuksen tutkimusohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Työryhmäraportti. (ISBN 951-715-227-2; ISSN 0358-9153) 

1987

 • 1/87 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja. Tieteen keskustoimikunnan asettaman jaoston raportti. (ISBN 951-715-199-3; ISSN 0358-9153)
 • 2/87 Yhteiskuntapolitiikkaan liittyvä tutkimus. YPP-tutkimuksen arviointiseminaari 11.3.1986. (ISBN 951-715-201-9; ISSN 0358-9153)
 • 3/87 Tutkimus hyvän vanhenemisen edistäjänä. Katsaus vanhenemisen tutkimuksen nykytilaan. Esitys vanhenemisen tutkimuksen tutkimusohjelmaksi ja tutkijakoulutuksen kehittämiseksi. Suomen Akatemia, vanhenemisen tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-205-1; ISSN 0358-9153)
 • 4/87 Tiedeyhteisö - onko sitä? Suomen Tieteentutkimuksen Seuran Helsingissä 21.-22.3.1986 järjestämään seminaariin perustuen toimittaneet Raimo Lehti ja Matti Häyry. (ISBN 951-715-206-X; ISSN 0358-9153)
 • 5/87 Science Policy. Studies from a Small Country Perspective. Edited by Veronica Stolte-Heiskanen. (ISBN 951-715-207-8; ISSN 0358-9153)
 • 6/87 Skitsofrenian hoito. Konsensuskokous 26.-28.10.1987. Behandling av schizofreni. Konsensuskonferens 26-28.10.1987. (ISBN 951-715-209-4; ISSN 0358-9153)

1986

 • 1/86 Science Policy in Finland - Studies and Documents 2. (ISBN 951-715-186-1; ISSN 0358-9153)
 • 2/86 Evaluation of Basic Research in Automation Technology in Finland. Suomen automaatiotekniikan perustutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-188-8; ISSN 0358-9153)
 • 3/86 Lääketieteellisen teknologian arviointi. Toimenpidesuositukset ja katsaus nykytilanteeseen Suomessa. Työryhmäraportti. Toim. Jari Kankaanpää, Anna-Liisa Kauppila ja Seppo Hongisto. (ISBN 951-715-190-X; ISSN 0358-9153)
 • 4/86 Katsaus kotitalous- ja kuluttaja-alan ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin 1985. Osa 1. 
  Työryhmän muistio. Osa II. Kotitalous- ja kuluttajatutkimuksen tavoitteet ja tulevaisuus; Espoon Matinkylässä 18.-19.11.1985 pidetyn seminaarinaineisto. (ISBN 951-715-191-8; ISSN 0358-9153)
 • 5/86 Evaluation of Scientific Research in Hydrobiology in Finland. Suomen hydrobiologisen tutkimuksen kansainvälinen arviointi. (ISBN 951-715-192-6; ISSN 0358-9153)
 • 6/86 Työntutkimuksen päivät 14.-15.3.1985. Seminaariraportti. Työelämän ja työolojen tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-193-4; ISSN 0358-9153)
 • 7/86 Tekniikka, tiede ja yhteiskunta. Seminaariraportti Oulussa 29.-30.3.1985 pidetyn seminaarin pohjalta. Toim. Juha Manninen, Ilkka Niiniluoto ja Jukka Nykyri. (ISBN 951-715-194-2; ISSN 0358-9153)
 • 8/86 Tieteellinen toimitus- ja julkaisuyhteistyö. Seminaari Lammilla 23-24.10.1984. Cooperation in science editing and publishing. A seminar at Lammi 2rd to 24th October, 1984. (ISBN 951-715-195-0; ISSN 0358-9153)
 • 9/86 Tutkimus ja kasanterveys 1986. Vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus. Osa I. (ISBN 951-715-197-7; ISSN 0358-9153) 
  10/86 Tutkimus ja kansanterveys 1986. Vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus. Osa II. (ISBN 951-715-198-5; ISSN 0358-9153) 

1985

 • 1/85 Kliinisen tutkimuksen seminaariraportti. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-171-3; ISSN 0358-9153)
 • 2/85 Tieteen historia ja tieteen edistyminen. Toim. Erkki Kaukonen, Juha Manninen ja Veli Verronen. Suomen Akatemian tieteentutkimuksen yhteistyöryhmä. (ISBN 951-715-172-1; ISSN 0358-9153)
 • 3/85 Humusseminaari. Seminaariraportti. Valtion ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-173-X; ISSN 0358-9153)
 • 4/85 Matematiikka Suomessa 1984. Valtion luonnontieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-176-4; ISSN 0358-9153)
 • 5/85 Evaluation of Scientific Research in Finland in Experimental Nuclear and High-Energy Physics. Kokeellisen ydin- ja suurenergiafysiikan arviointi. (ISBN 951-715-177-2; ISSN 0358-9153)
 • 6/85 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Osmo Lampinen. (ISBN 951-715-180-2; ISSN 0358-9153)
 • 7/85 Kansallinen ilmastokokous 28.-30.8.1985. Valtion luonnontieteellinen toimikunta/WCP-työryhmä. (ISBN 951-715-184-5; ISSN 0358-9153) 

1984

 • 1/84 Biologinen tutkimus metsien hoidon suuntaajana. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-164-0; ISSN 0358-9153)
 • 2/84 Rakennetun ympäristön tutkimus. Seminaariraportti. Valtion ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-165-9; ISSN 0358-9153)
 • 3/84 Science Studies and Science Policy. Proceedings of a Finnish-Bulgarian Symposium. Edited by Erkki Kaukonen and Veronica Stole-Heiskanen. (ISBN 951-715-166-7; ISSN 0358-9153)
 • 4/84 Luonnonmukainen viljely ja luonnonmukaiset tuotteet. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta ja ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-167-5; ISSN 0358-9153)
 • 5/84 Ilmasuojelun tutkijaseminaari. Lammin biologinen asema 3.-4.5.1984. Seminaariraportti. Toimittanut Kari Karhula. Valtion ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-168-3; ISSN 0358-9153) 
  6/84 Tapaturmatutkimuksen 2. kansallinen tutkijakokous 10.-11.11.1983. Seminaariraportti. Toimittaneet Risto Honkanen ja Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Kansanterveyden tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-169-1; ISSN 0358-9153) 

1983

 • 1/83 Metsikön varhaiskehityksen dynamiikka. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-146-2; ISSN 0358-9153)
 • 2/83 Metsäteknologia ja ympäristö. Seminaariraportti. Ympäristöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-147-0; ISSN 0358-9153)
 • 3/83 Ilman epäpuhtauksien vaikutukset metsäekosysteemeihin. Seminaariraportti. Suomen Akatemian ympäristöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-148-9; ISSN 0358-9153)
 • 4/83 Tieteelliset perinteet toisen maailmansodan jälkeen. Seminaariraportti. (ISBN 951-715-149-7; ISSN 0358-9153)
 • 5/83 Jäteaineiden käsittely ja käyttö kasvintuotannossa. Toim. DI Raimo Lilja. Suomen Akatemian ympäristötutkimuksen jaosto; Maj ja Tor Nesslingin Säätiö. (ISBN 951-715-150-0; ISSN 0358-9153)
 • 6/83 Science Policy in Finland. Studies and Documents 1. Suomen Akatemia. (ISBN 951-715-151-9, ISSN
 • 7/83 Evaluation of Scientific Research in Finland. Inorganic Chemistry. Epäorgaanisen kemian perustutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-161-6; ISSN 0358-9153)
 • 8/83 Tieteentutkimuksen tila ja tulevaisuus. Seminaariraportti. Toim. Suomen Akatemian Tieteentutkimuksen yhteistyöryhmä. (ISBN 951-715-163-2; ISSN 0358-9153)

1982

 • 1/82 Hallinto ja kansalaiset 1980-luvulla. Seminaariraportti. Toim. Markku Kiviniemi ja Jarmo E.J. Laine. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, valtiovarainministeriön järjestelyosasto. (ISBN 951-715-133-0; ISSN 0358-9153)
 • 2/82 Energia-alan jatkokoulutus. Lammilla 17.-18.2.1981 pidetyn seminaarin raportti. Koonnut Leo Suomaa. Energia-alan jatkokoulutustyöryhmä. (ISBN 951-715-134-9; ISSN 0358-9153)
 • 3/82 Proceedings of the Nordic Expert Meeting on Water Quality Models in Water Management. Hanasaari Cultural Centre Helsinki, Finland, November 9-11, 1981. National Committee of Finland for the International Hydrological Program of the UNESCO (IHP) and National Board of Waters, Finland. (ISBN 951-715-135-7; ISSN 0358-9153)
 • 4/82 Tapaturmatutkimus ja tapaturmien rekisteröinti Suomessa. Seminaariraportti. Toim. Risto Honkanen ja Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-137-3; ISSN 0358-9153)
 • 5/82 Days of Hungarian Science. Finland, August 27-September 3, 1981. The Academy of Finland (ed.). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. (ISBN 951-715-139-X; ISSN 0358-9153)
 • 6/82 Torjunta-aineiden haitat ja vaarat. Seminaariraportti. Ympäristöntutkimuksen jaosto, Kasvinjalostusseura r.y., Suomen Toksikologiyhdistys r.y. (ISBN 951-715-130-6; ISSN 0358-9153)
 • 7/82 Vesistömyrkkyjen tutkimus. Seminaariraportti. Ympäristöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-131-4; ISSN 0358-9153) 

1981

 • 1/1981 Fysiologiset hoitomuodot ja niiden tutkimus. Fysiologisten hoitomuotojen selvityksen työryhmän raportti. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-115-2; ISSN 03568423)
 • 2/1981 yhteiskuntatieteiden tietovirrat ja suomalainen tutkija. Raportti sosiologian ja valtio-opin väitöskirjojen lähteistöstä. Pertti Rautio - Pertti Suhonen. (ISBN 951-715-116-0; ISSN 0356-8423)
 • 3/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa I: yleisluennot, toim. Eino Heikkinen, Antti Ahlström, Erik Anttinen, Kalevi Pyörälä, Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-117-9; ISSN 0356-8423)
 • 4/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa II: sydän- ja verisuonitautitutkimus ja ravitsemustutkimus, toim. Kalevi Pyörälä, Antti Ahlström, Aino-Sisko Pilli-Sihvola.Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-118-7; ISSN 0356-8423)
 • 5/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa III: tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tutkimus. Toim. Eino Heikkinen, Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-119-5; ISSN 0356-8423) 
  6/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa IV: mielenterveystutkimus. Toim. Erik Anttinen, Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketietee11inen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-1?0-9; ISSN 0356-8423)
 • 7/1981 Tiedettä ja tiedepolitiikkaa koskevat lehtiartikkelit Suomessa vuonna l979. Irja Peltonen. (ISBN 951-715-121-7; ISSN 0356-8423)
 • 8/1981 Tieteen keskustoimikunnan asettaman kehitysmaatutkimuksen jaoston muistio. Kehitysmaatutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-122-5; ISSN 0356-8423)
 • 9/1981 Ympäristöntutkimuksen jaoston toimintaohjelma. Ympärisöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-123-3; ISSN 0358-9153)
 • 10/1981 Tieteen keskustoimikunnan tutkimuseettisen jaosto 

1980

 • 1/1980 Biomassan käyttö energian tuotantoon. Valtion luonnontieteellinen ja valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. Seminaariraportti. Helsinki 1980. (ISBN 951-715-096-2; ISSN 0356-8423)
 • 2/1980 Lääketieteellisen tutkimuksen kehittäminen Suomessa 1980-luvulla. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-097-0; ISSN 0356-8423)
 • 3/1980 Terveydenhuoltotutkimuksen työryhmän muistio. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansantcrveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 915-715-098-9; ISSN 0356-8423)
 • 4/1980 Terveydenhuoltotutkimuksen kehittämisseminaari 22.3.1979. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansanterveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 951-715-099-7; ISSN 0356-8423)
 • 5/1980 Elämäntavan terveystutkimuksen työryhmän muistio. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansanterveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 951-715-100-4; ISSN 0356-8423)
 • 6/1980 Elämäntavan terveystutkimuksen seminaari 9.-10.4.1979. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansanterveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 951-715-101-2; ISSN 0356-8423)
 • 7/1980 Lapsi ja tutkimus. Seminaari raportti. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-102-0; ISSN 0356-8423)
 • 8/1980 Ihmiskuva lääketieteessä. Seminaari helmikuussa 1979. Valtion humanistinen ja lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-103-9; 0356-8423)
 • 9/1980 Suomen tieteellisen tutkimuksen ja tiedeinstitutioiden historia. Bibliografia vuosina 1917-1979 ilmestyneestä kirjallisuudesta. Paavo Löppönen - Maria Wiman. (ISBN 951-715-104-7; ISSN 0356-8423) 
  10/1980 Valtion maatalous-metsätieteellisen toimikunnan lähiajan kehittämisohjelma . Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta . (ISBN 951-715-105-5; ISSN 0356-8423)
 • 11/1980 Research on Health Research. Proceedings of the European Symposiums organized under the auspices of the European Medical Research Councils. Editors; Eino Heikkinen, Hannu Vuori, Tuula Laaksovirta and Pia Rosenqvist. (ISBN 951-715-106-3; ISSN 0356-8423)
 • 12/1980 Selvitys tieteellisen julkaisutoiminnan rakenteesta Suomessa vuosina 1962, 1972 ja 1976. Maija-Liisa Toikka. (ISBN 951-715-108-X; ISSN 0356-8423)
 • 13/1980 Tulevaisuuden tutkimuksen edistäminen. Tulevaisuuden tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-109-8; ISSN 0356-8423)
 • 14/1980 Selvitys jatkotutkintojen määrästä 1970-luvulla ja tarpeesta 1980-luvulla. Leena Barros. (ISBN 951-715-110-1; ISBN 0356-8423)
 • 15/1980 Biologisen torjunnan kehittäminen maataloudessa ja puutarhataloudessa. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-111-X; ISSN 0356-8423)
 • 16/1980 Tiedotusopin tutkijaseminaari 30.3.1979. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-112-8; ISSN 0356-8423)
 • 17/1980 Synktrotronisäteilyn käyttö tutkimuksessa, Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi 29.5.1980. Seminaariraportti, toim. Pekka Suortti ja Turkka Tuomi, Valtion luonnontieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-113-6; ISSN 0356-8423)
 • 18/1980 Mielenterveystutkimuksen tutkijaseminaari: Vuorovaikutustutkimuksen lähtökohdat ja menetelmät, Espoo 24.-25.4.1980. Seminaariraportti, toim. Maila Upanne. Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, Suomen Mielenterveysseura. (ISBN 951-715-114-4; 155N 0356-8423) 

1979

 • 1/1979 Metaaniseminaari 3. 1. 1979. Valtion luonnontieteellinen toimikunta . (ISBN 951 -715-083-0; ISSN 0356-8423)
 • 2/1979 Mielenterveystutkimuksen tutkimuspoliittinen seminaari . Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 1979 . ( ISBN 951 -715084-9; ISSN 0356-8423 )
 • 3/1979 Sosiaalitieteellinen tutkimus Suomessa . Pasi Falk ; Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta . ( ISBN 951 -715-085-7; ISSN 0356-8423)
 • 4/1979 Sixth Meeting of Experts on The Water Balance of the Baltic Sea. 30 January-2 February 1979, Espoo. National Comittee of Finland for the IHP, Helsinki 1979. (ISBN 951-715-086-5; ISSN 0356-8423)
 • 5/1979 Valtion projektikohtainen tutkimusrahoitus vuonna 1977. Tilastollinen katsaus ja luettelo muualla kuin rahoittavissa virastoissa suoritetuista tutkimushankkeista. Teuvo Räty, Helsinki 1979 . ( ISBN 951 -715-087-3 ; ISSN U356-8423 )
 • 6/1979 Tieteen edistymisen ongelmia. Seminaariraportti, toim. Paavo Löpponen, Helsinki 1979. (ISBN 951-715-088-1; ISSN 0356-8423)
 • 7/1979 Hammaslääketieteellinen tutkimus Suomessa 1973-78. Valtion lääketieteellisen toimikunnan työryhmän raportti 1979, Helsinki 1979. (ISBN 951-715-089-X; ISSN 0356-8423)
 • 8/1979 Seminaari tieteellisten kirjasto- ja informaatiopalvelujen kehittämistarpeesta, Helsinki 3.5.1979. Suomen Akatemia Tieteellisen informoinnin neuvosto. (ISBN 951-715-090-3; ISSN 0356-8423)
 • 9/1979 Tähtitiedettä exercitii causa. Raimo Lehti. (ISBN 951-715091-1; 0356-8423)
 • 10/1979 Työpsykologisen tutkimuksen kehittäminen 1980-luvulla; Valtion teknistieteellinen toimikunta, työpsykologia- ryhmä. (ISBN 951-715-094-6; ISSN 0356-8423)
 • 11/1979 Tiede, tutkimustoiminta ja tieteidenvälisyys. Marja Alestalo. (ISBN 951-715-095-4; ISSN 0356-8423)

1978

 • 1/1978 Ihmisen elinympäristön suunnitteluun liittyvä tekninen tutkimusseminaari Lammilla 16-17. 11. 1977-Valtion teknistieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-072-5)
 • 2/1978 Teoreettisen biologian seminaari, Lammi 12-13.12.1977 Valtion luonnontieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-073-3)
 • 3/1978 Kotimaisten luonnonvarojen hyödyntäminen, Seminaariraportti. Valtion luonnontieteellinen toimikunta, Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, Valtion teknistieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-074-1)
 • 4/1978 Hallinnontutkimusseminaari, Espoo, Otaniemi, 11.5.1978. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, hallinnon tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-075-X; ISSN 0356-8423)
 • 5/1978 Hallinnon tutkimuksen kehittämisohjelma. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, hallinnon tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-076-8; ISSN 0356-8423)
 • 6/1978 Muistio soveltavan kansantaloustieteellisen tutkimuksen kehittymisestä. Tieteen keskustoimikunta, kansantaloudellisen tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-077-6; ISSN 0356-8423)
 • 7/1978 Koulutustutkimusseminaari 5.5.1978. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, koulutustutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-078-4; ISSN 0356-8423)
 • 8/1978 Terveystutkimuksen kansainvälinen yhteistyö. Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 197ß. (ISBN 951-715-079-2; ISSN 0356-8423)
 • 9/1978 Tutkimusryhmien organisaatio ja tuloksellisuus. Raportti TYTT-seminaarista 4. 10. 1978, Helsinki 1978. (ISBN 951-715-082-2; ISSN 0356-8423)

1977

 • 1/1977 Koulutustutkimuksen kehittämisohjelma. Tieteen keskustoimikunta, koulutustutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-053-9)
 • 2/1977 Tutkimuksen tuloksellisuuden mittaaminen metodisena ongelmana. Elli Ojaluoto. (ISBN 951-715-055-5)
 • 3/1977 Suomen osallistuminen kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. (ISBN 951-715-056-3)
 • 4/1977 Proceedings of the international seminar on science studies. January 11-14, 1977 Espoo. Edited by Paavo Löppönen. (ISBN 951-715-057-1)
 • 5/1977 Kansanterveyden painoaluetutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1978-82. Kansanterveyden tutkimusjaosto. (ISBN 951-715-058-X)
 • 6/1977 Työsuojelututkimuksen tutkijaseminaari, työsuojelututkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-059-8)
 • 7/1977 Biolääketieteellisen tutkimuksen nykytila, keskeiset ongelmat ja kehittäminen Suomessa. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-061-X)
 • 8/1977 Kliinisen tutkimuksen nykyolosuhteet ja toimenpiteet toimintaedellytysten parantamiseksi. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-U63-6)
 • 9/1977 Aluepoliittisen tutkimuksen kehittäminen. Tieteen keskustoimikunta, aluepoliittisen tutkimuksen jaosto (ISBN 951-715-064-4)
 • 10/1977 Humanistinen tutkimus ja maakunta. Valtion humanistisen toimikunnan seminaari Joensuussa 26-27.11.1976. (ISBN 951-715-065-2)
 • 11/1977 Valtion tutkimusmenot vuosina 1970-1977. Teuvo Räty. (ISBN 951-715-066-0)
 • 12/1977 Katsaus muutamien OECD-maiden 60- ja 70-lukujen tiedepolitiikkaan: I Tieteen keskushallinto, II Tutkimusrahoitus. Terttu Luukkonen-Gronow . (ISBN 951-715-067-9)
 • 13/1977 Keskipitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma vuosille 1977-81. (ISBN 951-715-052-0)
 • 14/1977 Suunnittelumaantieteellisen tutkimuksen seminaari - Lammin biologinen asema 20.-21.10.1977. (ISBN 951-715-070-9)
 • 15/1977 Tuki- ja liikuntaelinten tautien tutkimusseminaari-Espoo 14.10.1977. Valtion lääketieteellinen toimikunta Helsinki 1977. (ISBN 951-715-071-7) 

1976

 • Cultural change in Finland during the period oF industrialization Proposal for a ultidisciplinary priority area programme by the Research Council for Humanities (ISBN 951-715-040-7)
 • Valtion humanistisen toimikunnan tieteenalojen tutkimuksen kehittämisohjelma (ISBN 951-715-044-X)
 • Maatalous-metsätieteellisen toimikunnan lähiajan toimintasuunnitelma (ISBN 951-715-048-2)
 • Mielenterveystutkimuksen tausta, nykytila ja tehtäväkenttä Suomessa (ISBN 951-715-051-2)
 • Sidekudoksen sekä tuki- ja liikuntaelinten tutkimus Suomessa 1975. Sidekudostutkijat - Bindvävsforskare r.y. Liite valtion lääketieteellisen toimikunnan Tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksen työryhmän muistioon 
  Tuki- ja liikuntaelinten tautien tutkimuksen nykytila ja tutkimustavoitteet. Valtion lääketieteellinen toimikunta ( ISBN 951-715-050-4)
 • Työelämän tutkimuksen työryhmän mietintö. Tieteen keskustoimikunta, työsuojelututkimuksen jaosto
 • Työsuojeluteknologista tutkimusta suunnitelleen työryhmän mietintö. Tieteen keskustoimikunta , työsuojelututkimuksen jaosto
 • Työolojen tutkimisen teoreettisia lähtökohtia. Teoreettista työsuojelututkimusta suunnitelleen työryhmän mietintö. Tieteen keskustoimikunta, työsuojelututkimuksen jaosto
 • Valtion humanistisen toimikunnan kulttuurintutkimuksen metodiseminaari Jyväskylän yliopistossa 8.-9.5.1975 (ISBN 951-715-043-1)
 • Valtion humanistisen toimikunnan kulttuurintutkimuksen esitutkimusseminaari Tampereen yliopistossa 26.3.1976 (ISBN) 951-715-045-8)
 • Valtion humanistinen toimikunta: Humanistisen tutkimuksen merkitystä käsitellyt seminaari Oulussa 3.-4.5.1976 (ISBN 951-715-047-4) 
  Ekosysteemitutkimuksen seminaari 19.-20.2.1976 Lammilla. Valtion luonnontieteellinen toimikunta
 • Terveystutkimuksen tutkijakoulutus. Seminaariraportti 10.-11.10.1975. Valtion lääketieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-042-3)
 • Sydän- ja verisuonitautitutkimuksen seminaari Kuopiossa 12.-13.12.1975. Valtion lääketieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-049-0)
 • Raportti valtion teknistieteellisen toimikunnan järjestämistä seminaareista Lammilla 22.-23.1. 1976 ja Otaniemessä 24.3. 1976 
  Meteli-projektin arviointiseminaari Jyväskylässä 9.4.1996. Raportti seminaaripuheenvuoroista. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta 
  Suomen Akatemian ja Suomen Akatemian tutkijayhdistyksen tutkijan asemaa selvittävä seminaari 13.5.1976 (ISBN 951-715-046-6)
 • Meluntorjunnan esitutkimus Tapio Lahti
 • Esitutkimusraportti "Ilman saasteiden vaikutustutkimus Suomessa". Valtion luonnontieteellinen toimikunta, Satu Huttunen
 • Työn kuormittavuuden, rasittavuuden, kuluttavuuden ja voimaperäisyyden sekä työvoiman kulumisen ja uusintamisen käsitteitä selventävä ja niiden tarkoittamien ilmiöiden tieteellistä tarkastelua hahmoittava esitutkimus. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, Kaisa Kauppinen-Toropainen 
  Yksityisen sektorin tutkimustoiminnasta. TUTKA-projektin raportti 3. (ISBN 951-715-042-3)
 • Linkomiehen komiteasta uuteen Akatemiaan. Valtion tieteellisten toimikuntien 1960-luku. Jaakko Paavolainen
 • Kertomus Suomen Akatemian toiminnasta 1975
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion humanistinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion lääketieteellinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion teknistieteellinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta

1975

 • Tarmo Lemola - Teuvo Räty - Esko Vesikansa: Valtion tutkimusmenot vuosina 1970-1975. TUTKA-projektin raportit (ISBN 951-715-020-2)
 • Löppönen Paavo: Tieteen tutkimus -muistio (ISBN 951-715-021-0)
 • Kulttuurin muutos teollistuvassa Suomessa. Valtion humanistisen toimikunnan esitys monitieteiseksi painopisteohjelmaksi (ISBN 951-715-022-9)
 • Koulutustutkimus, Raportti seminaarista (ISBN 951-715-025-3)
 • Kertomus tieteen keskustoimikunnan ja valtion tieteellisten toimikuntien toiminnasta 1974, lyhennettynä (ISBN 951-715-025-3)
 • Luonnontieteellisen toimikunnan ohjelma (ISBN 951-715-026-1)
 • Teknillistieteellisen toimikunnan ohjelma (ISBN 951-715-027-1)
 • Ympäristömyrkkytutkimus Suomessa ( ISBN 951-715-028-8 )
 • Suomen osallistuminen Man and Biosphere-ohjelmaan. MAB-toimikunnan laatima kansallinen ohjelma (ISBN 951-715-029-6)
 • Vaajama Pentti: Ilmansuojelun esitutkimus (ISBN 951-715-030-X)
 • Lemola-Räty-Vesikansa: Governmental science policy in Finland. Raport on the Finnish Science administration, financien and polices (ISBN 951-715-031-8)
 • Lemola-Räty-Vesikansa: Valtion tiedepolitiikka (ISBN 951-715-032-6)
 • Ympäristönsuojelua ja luonnonvaroja ja ympäristöä säästävien menetelmien ja tuotteiden kehittämistä koskeva tutkimus . KT-suunnitelma vuosille 1977-1981 (ISBN 951-715-033-4)
 • Sydän- ja verisuonitautitutkimuksen nykytila ja tutkimustavoitteet (ISBN 951-715-034-2)
 • Demokratian ja tasa-arvoisuuden toteutumista selvittävän tutkimuksen 
  keskeiset suunnat vv. 1977- 1981 (ISBN 951-715-035-0)
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alustava kehittämissuunnitelma vuosille 1977-81 (ISBN 951-715-036-9)
 • Suomen Akatemian toiminnan lähitavoitteet (ISBN 951-715-037-7)
 • Työsuojelututkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1977 (ISBN 951-715-038-51)
 • Kansanterveyden tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1977-1981 (ISBN 951-715-039-31) 

1974

 • Elli Ojaluoto: Selvitys Suomen Akatemian rahoittamista tieteidenvälisistä tutkimuksista 1962-1972 (ISBN 951-715012-1)
 • Ehdotus geneettisten luonnonvarojen suojelemiseksi. Tieteen keskustoimikunnan asettaman geenipankkijaoston mietintö ( ISBN 951 -715-013-x; ilmestynyt myös ruotsiksi )
 • Tieteen keskustoimikunnan elektroniikkajaoston mietintö (ISBN 951-715-014-e)
 • Ympäristöntutkimuksen toimintaohjelma. Tieteen keskustoimikunnan ympäristöntutkimusten jaosto (ISBN 951-715-015-6)
 • Kertomus tieteen keskustoimikunnan ja valtion tieteellisten toimikuntien toiminnasta 1973 (ISBN 951-715-016-4)
 • Valtion humanistinen toimikunta: Ihminen ja kulttuuri suomalaisessa yhteiskunnassa. Esitys tieteidenväliseksi kulttuurintutkimuksen painoalaksi vuosille 1975-1980 (ISBN 951-715-017-2)
 • Terttu Luukkonen-Gronow: Suomen tutkimuksen organisaatiosta ja tutkimuspoliittisista kehityslinjoista viime vuosina (ISBN 951-715-019-9, ruotsinkielinen 951-715-018-0)
 • Valtion lääketieteellinen toimikunta 1971-1973

1973

 • Central board of Research Councils. Programme of Science Policy
 • Juha Partanen: Informaatiopolitiikka
 • Luonnontieteellisen tutkimuksen runko-ohjelma. Valtion luonnontieteellinen toimikunta 1973
 • Kertomus tieteen keskustoimikunnan ja valtion tieteellisten toimikuntien toiminnasta 1972
 • Teknillisen tutkimuksen kehittäminen Suomessa 1970-luvulla. Valtion teknillistieteellinen toimikunta 1971-1973
 • Tarmo Lemola: Korkeakoulujen jatko-opiskelijat keväällä 1973
 • Esko Vesikansa ja Tarmo Lemola: Muistio jatkokoulutuksen kehittämisestä 1970-luvulla

 

Last modified 5 Jan 2018
Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »