Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa - AIPSE (2018-2021)

AIPSE edistää tieteellisiä läpimurtoja hankkeissa, joissa korkeatasoinen tekoälytutkimus yhdistyy korkeatasoiseen fysikaalisen tieteen tai tekniikan tutkimukseen ja joissa tekoälyn rooli tutkimuksellisen läpimurron mahdollistajana on keskeinen.

AIPSE-ohjelma koordinoi hankekokonaisuutta, joka koostuu sekä AIPSE-ohjelmassa rahoitetuista hankkeista että ICT2023-ohjelman Laskenta, koneoppiminen ja tekoäly -haussa rahoitetuista hankkeistaErilaisten datalähtöisten menetelmien merkitys tutkimuksessa, hallinnossa ja teollisuudessa kasvaa jatkuvasti. Tekoälymenetelmien taustalla ovat koneoppimisen, hahmontunnistuksen, tilastotieteen, tiedonlouhinnan ja tietokantatekniikoiden laskennallisten ja ohjelmistoteknisten menetelmien merkittävät edistysaskeleet, käytettävissä olevien opetusaineistojen voimakas laajeneminen sekä laskentatehon nopea kasvu. Näillä uusilla menetelmillä on laajoja sovelluksia myös tieteenteossa, erityisesti uudenlaisessa monitieteisessä tieteenteossa. Tässä ohjelmassa tutkitaan koneoppimisen ja laajemmin tekoälyn hyödyntämistä fysikaalisissa tieteissä ja tekniikan tutkimuksessa. 

AIPSE-ohjelman ensisijainen tavoite on

  • synnyttää tieteellisiä läpimurtoja hankkeissa, joissa korkeatasoinen tekoälytutkimus yhdistyy korkeatasoiseen fysikaalisen tieteen tai tekniikan tutkimukseen ja joissa tekoälyn rooli tutkimuksellisen läpimurron mahdollistajana on keskeinen. Tieteellinen läpimurto voi tapahtua joko tekoälytutkimuksessa ja/tai fysikaalisessa tieteessä tai tekniikan tutkimuksessa.

Ohjelman muut tavoitteet ovat

  • tekoälyn uusien sovelluskohteiden ja tutkimusyhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen fysikaalisissa tieteissä ja tekniikassa
  • alan tutkimuksen uudistuminen uudenlaisen tutkijayhteistyön kautta
  • datajoukkojen tuominen hyötykäyttöön ja avoimen datan mahdollisuuksien aktiivinen hyödyntäminen rahoitetuissa hankkeissa.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, p. 029 533 5057
  • johtava tiedeasiantuntija Juha Latikka, p. 029 533 5058
  • suunnittelija Sanna Hytönen, p. 029 533 5032

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?