FI EN

RSF-program 2016–

Den 9 maj beslutade RSF att välja 13 konsortier till sina nya strategiska forskningsprogram: Ett urbaniserande samhälle, Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad, Säkerhet i en nätverksbaserad värld och Hälsa, välfärd och levnadsvanor. Ett konsortium valdes inom den kompletterande utlysningen till 2015 års program Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland. RSF sammanlagda finansiering för konsortierna uppgår till 50,2 miljoner euro för åren 2016–2019.

Pressmeddelande den 10 maj 2016: Rådet för strategisk forskning valde projekt till sina forskningsprogram 

Senast ändrad 14.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »