FI EN

RSF-program 2015–


I höstas 2015 startade RSF de tre första finansieringsprogrammen genom att bevilja finansiering till 16 mångvetenskapliga projekt.

Projekten inom programmet Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring behandlar teman som digitalisering, robotik och ibruktagande av nya energiformer. I programmet undersöks även hur man bäst kunde utnyttja s.k. plattformbaserade ekosystem. Projekten inom programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland behandlar bl.a. alternativ för en hållbar och effektiv bioekonomi samt alternativ för livsmedelsproduktion. Programmet Jämlikhet i samhället granskar främjandet av jämställdhet och förebyggandet av social utestängning, särskilt i fråga om social- och hälsovårdsreformen.

Ett gemensamt tema för alla tre program är kompetensbaserad tillväxt och förbättrande av Finlands konkurrenskraft. Samtliga projekt stöder för sin del hållbar tillväxt och främjar en experimenterande kultur och stärkande av kunskapsstyrning.

Senast ändrad 29.6.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »