FI EN
Rådet för strategisk forskning letar efter nya forskningsteman

Rådet för strategisk forskning letar efter nya forskningsteman

6.5.2015

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har som mål att varje år kartlägga och ta fram nya teman för strategisk forskning. Arbetet för att bereda temana för år 2016 är redan i full gång.

Tidigare i år öppnade RSF en webbenkät där forskare och alla som utnyttjar forskningsresultat kunde komma med synpunkter och förslag om nya teman. Enkäten resulterade i hela 280 temaförslag som rådet kan utnyttja i sitt beredningsarbete.

RSF:s förslag om teman för den strategiska forskningen 2016 offentliggörs vid en öppen utfrågning som ordnas i Nationalmuseets auditorium tisdag den 26 maj kl. 14.00–17.00. Anmälningar tas mot på adressen www.academyevents.fi (kod: STNteemat2016). Sista anmälningsdag är den 19 maj.

Under evenemanget kan deltagarna kommentera och diskutera RSF:s förslag. Man kan också följa med utfrågningen över nätet. Det går även att skicka in frågor och kommentarer per sms eller på Twitter. Inläggen visas på en skild skärm under evenemanget.

Tidtabellen är följande: före sommaren beslutar RSF om de temaförslag som inlämnas till statsrådet. Statsrådet beslutar sedan de slutliga temana i höst så att RSF kan planera de nya forskningsprogrammen i slutet av året.

Bedömningen av ansökningar pågår som bäst

RSF:s första utlysningar öppnades i samband med Finlands Akademis aprilutlysning 2015. Rådet utlyste tre finansieringsprogram. Till programmet Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring inlämnades 46 ansökningar, till programmet Jämlikhet i samhället 35 ansökningar och till programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland 49 ansökningar. Den totala ansökta finansieringen uppgick till 412 miljoner euro. Rådet har sammanlagt omkring 55 miljoner euro att fördela.

Enligt nuvarande tidtabell fattas finansieringsbesluten den 14 september 2015.

Senast ändrad 17.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »