FI EN

Nästa utlysning av finansiering för strategisk forskning närmar sig

26.10.2015

Torsdagen den 15 oktober fattade statsrådet på initiativ från rådet för strategisk forskning (RSF) beslut om fyra temaområden för den strategiska forskningen 2016.

De valda temaområdena är

  1. Kompetens och skicklighet i ett föränderligt arbetsliv
  2. Hälsa och förändring av levnadsvanor
  3. Övergripande säkerhet i en global miljö
  4. Urbaniseringens dynamik.

RSF har som mål att de nya finansieringsprogrammen för dessa teman samt själva utlysningen ska vara klara för att öppnas i början av november 2015. Ansökningstiden kommer att vara omkring fem veckor och utlysningen har två steg. I det första steget ska de sökande lämna in planskisser på sex sidor. Utifrån bedömningen av planskisserna väljer RSF sedan ut de projekt som går vidare till utlysningens andra steg. De som gått vidare ska sedan lämna in mer omfattande forsknings- och interaktionsplaner.

I samband med de nya programmens utlysning kommer RSF också eventuellt att öppna en utlysning för att komplettera det tidigare finansieringsprogrammet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland. RSF anser att det finns vissa luckor som kunde fyllas i den forskning som nu täcks av de fyra konsortier som ingår i programmet. Därför vill RSF komplettera programmet med 1–2 nya projekt. Den kompletterande utlysningen kommer att genomföras i två steg.

RSF ska fatta besluten om de nya finansieringsprogrammen, den kompletterande utlysningen och ansökningstidtabellen vid sitt möte den 2 november 2015.

Senast ändrad 26.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »