FI EN

152 ansökningar inlämnades i RSF-utlysningens första steg

11.12.2015

Onsdagen den 9 december var den sista ansökningsdagen för första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysning för år 2016. I utlysningen ingick fyra nya program och en komplettering av ett tidigare program.

Till programmet Hälsa, välfärd och levnadsvanor inlämnades 60 ansökningar, till programmet Säkerhet i en nätverksbaserad värld 30 ansökningar, till programmet Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad 24 ansökningar och till programmet Ett urbaniserande samhälle 22 ansökningar. Inom den kompletterande utlysningen för programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland inkom 16 ansökningar.

Nu ska expertpanelerna bedöma ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och vetenskapliga kvalitet. Utifrån panelutlåtandena inbjuder sedan RSF de bästa projekten inom varje program att lämna in egentliga ansökningar. Beslutet om vem som går vidare till utlysningens andra steg fattas i slutet av januari.

Senast ändrad 10.2.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »