FI EN

Primmer, Craig

2011–2015
Evolutionsgenetik
Åbo universitet

Craig Primmer är en av de tre främsta forskarna i världen på sitt område, fiskars skyddsgenomik. Hans forskningsplan under tiden som akademiprofessor representerar spjutspetsen inom evolutiv naturskyddsbiologi. Perspektivet inom naturskyddsbiologi har under den senaste tiden skiftat från ambitioner att stoppa miljöförändringarna till försök att förstå förändringarnas natur och förutspå dem. I projektet undersöks hur olika arter reagerar på förändringarna, vilket slags mångfald som måste tryggas för att arterna ska kunna anpassa sig också i fortsättningen och hur snabbt anpassningen kan förväntas ske. Primmer söker svar på många av dessa centrala frågor med hjälp av evolutiv naturskyddsgenetik. Som modellarter används bl.a. laxfisk, harr och piggfisk i deras naturliga miljö och i laboratorium.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »