FI EN

Merilä, Juha

1.1.2013–31.12.2017
Ekologi, evolutionsbiologi och ekofysiologi, genetik, utvecklingsbiologi och fysiologi, systembiologi, bioinformatik
Helsingfors universitet

Juha Merilä är professor i populationsgenetik vid Helsingfors universitet. Hans forskningsområden är ekologi, evolutionsbiologi och ekofysiologi, ärftlighetsforskning, utvecklingsbiologi och fysiologi samt systembiologi och bioinformatik. Han var akademiprofessor även 2006–2011, då hans grupp ingick i Finlands Akademis spetsforskningsenhet för evolutionsgenetik och -fysiologi.

Merilä har med sina nya rön inspirerat både forskningen och tänkandet inom många av evolutionsbiologins olika delområden, och han har utvecklat genetiska infallsvinklar på flera frågeställningar av allmänt intresse. Meriläs forskning kring fenotypernas genetik och interaktionen mellan genotyp och miljö i naturliga populationer har varit banbrytande och aktuell. Som akademiprofessor forskar han i kryptisk anpassning och konvergent evolution med hjälp av moderna genomiska och statistiska metoder. Som modellorganism används småspiggen, som hör till släktet spiggar. Dess isolerade populationer i nordliga tjärnar lämpar sig utmärkt som modellsystem vid genkartläggning. Forskningsresultaten är viktiga för förståelsen av dels evolutionen och frågan om hur den biologiska mångfalden kan bevaras, dels anpassningen till klimatförändringarna och fiskeriets evolution.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »