FI EN

Kaprio, Jaakko

1.1.2013–31.12.2017
Genetisk epidemiologi
Helsingfors universitet

Jaakko Kaprio är professor i genetisk epidemiologi vid Helsingfors universitet och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd. Kaprio anses vara en av världens ledande experter inom beroendets genetik. Han söker svar på de synnerligen viktiga frågorna om tobaksberoende och dess konsekvenser för folkhälsan. Han kartlägger och karaktäriserar de gener och de epigenetiska förändringar i dem som predisponerar för tobaksrökning och som kan förklara sambandet mellan rökning och olika tobaksrelaterade sjukdomar. Vidare studerar han hur växelverkan mellan generna och miljön formar den genetiska predispositionen.

Var fjärde finländsk vuxen röker och varannan rökare dör i tobaksrelaterade sjukdomar. Rökningen är förknippad också med andra betydande folkhälsoproblem, såsom alkoholism och depression samt en ökad cancerrisk. Kaprio och hans forskargrupp utnyttjar i sin forskning Finlands unika tvillingregister, i vars utvecklande han själv har spelat en central roll.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »