FI EN

Aaltonen Lauri

1.1.2008-31.12.2012 och 1.1.2013–31.12.2017
Cancergenetik
Helsingfors universitet

Lauri Aaltonen är akademiprofessor vid Helsingfors universitet och ledare för Finlands Akademis spetsforskningsenhet för cancergenetisk forskning. Han betraktas som en av världens ledande forskare inom cancergenetik och är respekterad bland sina internationella kolleger. Den forskningsplan han gjort upp för sin tredje period som akademiprofessor anses representera den absoluta internationella toppen på området.

Aaltonen vill främja behandlingen och förebyggandet av cancersjukdomar. Arbetet innefattar dels undersökning, dataanalys och modellering av hur arvslinjen och somatiska mutationer bidrar till cancerns uppkomst och spridning, dels också nyttiggörande av forskningsresultaten i olika medicinska tillämpningar samt forskarutbildning. Den fortgående snabba utvecklingen inom genetisk teknologi medför stora utmaningar såväl för det experimentella arbetet som för databehandlingen, modelleringen och de statistiska vetenskaperna. Aaltonens forskargrupp anses ha utmärkta förutsättningar att delta i den internationella utvecklingen på alla dessa delområden. Resultaten förväntas ge betydande nytta åt det finländska samhället.

Senast ändrad 24.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »