FI EN

Styrelsen


Styrelsen för Finlands Akademi har förutom ordföranden minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen utses av statsrådet för tre år åt gången. Den nuvarande styrelsens mandatperiod går ut den 31 december 2018.

Vid valet av medlemmar försöker statsrådet trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap.

Ordförande

 • ordförande, professor Heikki Ruskoaho (Helsingfors universitet)
 • vice ordförande, direktör Leena Suurpää (Röda Korset)

Medlemmar

 • professor Pertti Alasuutari (Tammerfors universitet)
 • teknologichef Heidi Fagerholm (Kemira Abp)
 • professor Riitta Keiski (Uleåborgs universitet)
 • professor Arto Mustajoki (Helsingfors universitet)
 • akademiker Risto Nieminen (Aalto-universitetet)

Finlands Akademis allmänna sektion 2016–2018

Senast ändrad 21.3.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »