FI

Studier om anorexi och egenskaper hos läkemedel vann vetenskapstävlingen Viksu 2009

07.04.2010

Vinnarna i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu 2009 har utsetts. Segrare i Viksus nationella kategori var Eveliina Tahvanainen och Siniriikka Ventelä med sitt pararbete inom psykologi. Arbetet fick beröm för sitt nya perspektiv, beaktandet av undersökningens etiska synpunkter och för det utmärkta resonemanget. Bägge belönas med 2 500 euro. Den internationella kategorin vanns av Salli Antila från gymnasiet Turun normaalikoulu med ett ämne inom fysik, ämnet för studien var synnerligen krävande och dess experimentella del var mycket förtjänstfull. Antila får 4 000 euro för sitt individuella arbete.

Undervisningsminister Henna Virkkunen och Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila belönar Viksu-vinnarna vid en prisutdelningsceremoni onsdag 7.4.2010 kl. 16.00. Sammanlagt 16 studerande, sex skolor och en lärare får pris. Totalt 30 000 euro fördelas bland vinnarna.

Pristagare i Viksus nationella kategori

1. plats: Eveliina Tahvanainen (18) och Siniriikka Ventelä (18) från gymnasiet Savonlinnan Lyseon lukio ville ge ett nytt perspektiv på anorexi och tog ställning till vad anorexipatienten själv ansåg vara den kraft som satte igång tillfrisknandet.

2:a plats: Topi Talvitie (19) från matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio presenterade i sin studie den förlustfria bildkomprimeringsmetoden IIC, och jämförde dess effektivitet med bildkomprimeringsmetoden PNG.

3:e plats: Johanna Matikainen (20) från gymnasiet Ressun lukio behandlade i sin studie Oskari Tokois betydelse i den finländska politiken under självständighetsåret.

4:e plats: Karel Kaurila (18) och Timo Toukkari (18) från gymnasiet Tietotien lukio i Valkeakoski/matematiklinjen vid Päivölä förverkligade en agentbaserad simuleringsmodellering och klargjorde hur många människor på en internatskola som minst måste vaccineras för att förhindra spridningen av pandemin H1N1.

5:e plats: Meri-Maija Ollila (18) från gymnasiet Siikajoen lukio studerade klimatförändringen och hur den återspeglas i fåglarna vårflyttning i Brahestadsregionen.

6:e plats: Tuomas Kyheröinen (19) från matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio undersökte i sitt tävlingsbidrag HRT:s busslinje Jokern och orsakerna till dess framgång.

7:e plats: Aleksi Korpinen (17) från gymnasiet Tietotien lukio i Valkeakoski/matematiklinjen vid Päivölä granskade i sin studie onormala aktieavkastningar vid tidpunkten för delårsrapporteringen i olika skeden av ekonomins kretslopp.

Pristagare i Viksus internationella kategori

1:a plats: Salli Antila (18) från Gymnasiet Turun normaalikoulu bedrev viktig grundforskning i anslutning till utvecklingen av läkemedelsdosering: hon utredde i sin studie hur kristalliseringen hos läkemedlens verksamma beståndsdelar eller kristalltypen inverkar på läkemedlets effektivitet.

2:a plats: Sofia Singler (17) från gymnasiet Jyväskylän Lyseon lukio undersökte i sin studie förekomsten av arkitektoniska element i Saila Susiluotos prosadikter och Mirkka Rekolas aforistiska, modernistiska dikter.

3. plats: Katri Piiparinen (18) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu definierade och utvärderade i sitt arbete de viktigaste faktorerna som ledde till en lyckad omlokalisering av de karelare som till följd av territorieförluster evakuerades efter andra världskriget.

4:e plats: Nina Tourabi (18) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu studerade Indian National Army:s verksamhet och betydelsen av Indian Royal Navy:s revolt för Indiens självständighetsprocess åren 1945–1946.

5:e plats: Yijie Xu (19) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu undersökte i sitt arbete hur ”melaminskandalen” i Kina åren 2007–2008 inträffade och varför melaminet orsakade dödsfall.

6:e plats: Simona Erikkilä (18) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu undersökte i sitt arbete antioxidanten sesamol och fördjupade sig i dess möjligheter att förhindra skador på organismen förorsakade av ultraviolett strålning.

7:e plats: Zhe Sun (18) från gymnasiet Helsingin Suomainen Yhteiskoulu utredde i sitt arbete Deng Xiaopings effekt på Kinas utveckling efter Maos död.

Prisbelönta skolor och lärare

Skolorna Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Brändö gymnasium, Savonlinnan Lyseon lukio, Jyväskylän Lyseon lukio och Siikajoen lukio premieras med 1 000 euro för aktivt deltagande och god framgång. Lärarpriset på 1 000 euro går till Elina Näsäkkälä, som undervisar i kemi i Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu.

Viksu introducerar studerande i vetenskapens värld

Gymnasisternas vetenskapstävling Viksu anordnades nu för tolfte gången. Man kan delta i tävlingen med en studie i anslutning till vilket som helst av gymnasiets läroämnen. Viksu ger unga en möjlighet att pröva sina vingar i fråga om vetenskapligt arbete. Genom tävlingen vill Akademin visa de unga att forskaryrket kan vara ett tänkbart karriärval. I Viksu 2009 deltog 143 tävlingsarbeten från 27 gymnasier. Par- och grupparbeten inberäknade lämnade sammanlagt 162 gymnasister in tävlingsarbeten. Flest arbeten gjordes inom ämnena historia, psykologi, modersmål och litteratur, kemi och fysik.

Vinnarnas fotografier:

Vinnarna fotograferas i samband med prisutdelningen på Akademin och bilderna finns tillgängliga via FNB fr.o.m. 7.4 cirka kl. 20. Dessutom erbjuder vi medierna ett cirka en minut långt videoklipp från prisutdelningen.

Ytterligare information:
Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn (09) 7748 8385, 040 828 1784, e-post terhi.loukiainen@aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »