FI EN

Vattenkonflikter skärps i framväxande länder

29.04.2010

Befolkningstillväxten, urbaniseringen, de växande utsläppen, odlingsmarkens försämring och klimatvariationerna avspeglas i hur jordens vattenresurser administreras och hur de räcker till. Särskilt svår är situationen i många s.k. framväxande länder, där man är bekymrad över allt svårare vattenkriser och rentav vattenkrig såväl mellan stater som mellan deras olika regioner.

”Den snabba befolkningstillväxten och urbaniseringen påverkar matproduktionen. Jordbruksproduktionen måste effektiveras, eftersom det knappast går att utöka åkerarealen. Och effektiverad produktion kräver effektiv användning av vattenresurser", förklarar professor Olli Varis från gruppen Vatten & utveckling vid Aalto-universitetet. Gruppen studerar bland annat den övergripande administreringen och planeringen av vattenresurserna samt internationella vattenfrågor.

Varis understryker att samtidigt som vattenbehoven ökar försämras vattenkvaliteten till exempel på grund av utsläpp från industrin och avbrott i samhällenas naturliga materialcirkulation. Vattenresurser, i synnerhet grundvatten, exploateras mer än deras naturliga förnyelseförmåga tål. ”Redan idag bor mellan sextio och nittio procent av världens befolkning i länder som lider av vattenbrist, och andelen växer starkt i framtiden.”

Vattenresurser används för energiproduktion

Vattenkonflikterna framträder särskilt tydligt i området vid floden Mekong i Sydostasien. Den nästan 5 000 kilometer långa floden är en av de längsta fortfarande fritt flytande floderna i världen. Länderna i regionen, med Kina och Laos i spetsen, vill emellertid använda floden för energiproduktion och jordbrukets behov. Gruppen Vatten & utveckling har studerat vattenanvändningen i Mekongregionen med hjälp av finansiering från bland annat Finlands Akademi.

I Mekong och dess bifloder planeras rentav över hundra vattenkraftverk. Dammarna skulle vara ekonomiskt lönsamma men kommer att försämra premisserna för traditionella näringar vid vattendrag. Särskilt bekymrad är man över fiskbeståndet, som ger utkomst och mat åt miljoner människor, varav många fattiga.

”Värdet av fisket i Mekong ligger i samma klass som nyttan av vattenkraften. Den årliga fiskefångstens värde har uppskattats till rentav tre miljarder dollar”, berättar forskaren Marko Keskinen, som i sin färska doktorsavhandling har undersökt hur Mekongs vattenresurser sköts. ”De nu aktuella planerna för Mekong är förknippade med större frågor dels om utvecklingens riktning, dels också om makt. De centraliserade dammprojekten innebär en fundamental förändring av hur nyttan av floden fördelas.”

Enligt Keskinen har utvecklingen av vattenresurserna både mellan de olika staterna och inom dem förvandlats till en komplicerad politisk härva där många intressen kolliderar. ”Samtidigt blir administreringen av vattnet allt mer övergripande, vilket i sig är en gynnsam trend. Men verkligheten är sammansatt, och de övergripande åtgärderna för att administrera vattenresurserna leder därför sällan till önskat resultat.”

”Många helhetsbetonade angreppssätt försummar de vidare filosofiska och begreppsliga dimensionerna. Eftersom vattenadministreringen involverar många aktörer i växelverkan med varandra handlar det dock alltid också om politiska och rentav personliga processer. Med andra ord är det också viktigt på vilket sätt olika grupper samarbetar och kommunicerar både med varandra och internt.”

Mer information:

Professor Olli Varis, Aalto-universitetet/Tekniska högskolan, tfn 09-4702 3844, e-post olli.varis(at)tkk.fi

Forskare Marko Keskinen, Aalto-universitetet/Tekniska högskolan, tfn 09-4702 3833, 050-382 4626, e-post keskinen(at)iki.fi

Forskningen inom gruppen Vatten & utveckling: water.tkk.fi/global

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »