FI EN

Psykosociala faktorer spelar en viktig roll vid övervikt

26.8.2010

Olika psykosociala faktorer, t.ex. depressionssymptom, självkontroll, förväntningar på den egna kompetensen och socialt stöd, spelar en viktig roll vid övervikt. Också socioekonomiska faktorer, såsom utbildning, har ett samband med fenomenet. Bland annat detta framgår av en undersökning inom ramen för Finlands Akademis forskningsprogram Näring, livsmedel och hälsa som avslutas i höst.

Enligt professor Ari Haukkala, ledare för undersökningen, och doktorandforskare Hanna Konttinen kom sambandet mellan till exempel känslor, ätande och fetma tydligt fram i undersökningen. ”I program och handledning för viktkontroll borde man fästa större uppmärksamhet vid psykologiska och sociala faktorer som påverkar matvanorna”, betonar de.

I undersökningen observerades bland annat att högutbildade i genomsnitt är mindre överviktiga än lågutbildade. Detta förklaras dels av den observerade fina skillnaden i val av matvaror, dels av att de högutbildade motionerar mer på sin fritid. De högutbildade uppgav också att de fick mer socialt stöd och trodde mer än andra på sin förmåga att kunna fortsätta med sin motionshobby.

Känslorna spelar en viktig roll i vårt ätbeteende, och känsloätande har ett samband med gravare övervikt bland såväl kvinnor som män. Känsloätande är dock vanligare bland kvinnor. Också depression har ett samband med övervikt, vilket förklaras av att depressiva har en större benägenhet till känsloätande och en svagare motivation för att syssla med motion och idrott. De känsloätande och de deprimerade äter dessutom mera salta och söta maträtter än andra.

En medveten begränsning av ätandet tycks vara en fungerande lösning om överviktiga vill få bukt med sin vikt. Hos normalviktiga kan en fokusering på att begränsa ätandet däremot avspegla problem i viktkontrollen, eftersom det till exempel kan försvaga de mekanismer som reglerar den naturliga hunger- resp. mättnadskänslan.

Urvalet med 6 258 respondenter som representerar Finlands befolkning sammanställdes i samband med undersökningen FINRISKI. I undersökningen ingick både en hälsokontroll och en hälsoenkät om livsstilsfaktorer, matvanor och psykosociala faktorer.


För ytterligare information, kontakta professor Ari Haukkala och forskare Hanna Konttinen vid institutionen för socialvetenskaper vid Helsingfors universitet.
Ari Haukkala: tfn 09-191 24891, ari.haukkala@helsinki.fi
Hanna Konttinen: 09-191 24892, hanna.konttinen@helsinki.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
Kommunikationspraktikant Katri Koskela
tfn 09-7748 8401
katri.koskela@aka.fi

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »