FI EN

Personaliserad medicin banar väg för individualiserad vård

18.11.2010

Praktiska och tekniska lösningar inom ramen för s.k. personaliserad medicin förväntas möjliggöra mer effektiv behandling av många svåra sjukdomar såsom cancer. I personaliserad eller individualiserad medicin anpassas behandlingen efter information på molekylnivå och efter enskilda patienters genetiska förutsättningar.

Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) har tillsammans med FiDiPro-professor Jonathan Knowles skissat upp planer på hur den individualiserade vården ska tas i bruk i behandlingen av sjukdomar. ”Målet är att placera den finländska forskningen på området i världstopp och främja användningen av individualiserad medicin i det praktiska vårdarbetet”, säger professor Olli Kallioniemi, som är direktör för det molekylmedicinska institutet.

Att tillämpa individualiserad medicin på patientvården i praktiken kräver omfattande samarbete mellan olika aktörer i samhället, bl.a. patientorganisationer, läkare, finansiärer, forskare, företag och myndigheter. ”Vi hoppas att vi med ny forskningskunskap och nya utvecklingstrender kan föra patientvården i en mer individuell riktning”, säger Kallioniemi.

Individuell medicin förväntas komma med lösningar för att skräddarsy olika behandlingar och läkemedel efter hur de passar för enskilda patienter. Just nu brottas man med problemet att de mediciner som används inom sjukvården nödvändigtvis inte har önskad effekt för alla patienter eller att de för vissa patienter orsakar otrevliga biverkningar.

”Till exempel måste man kunna analysera olika former av cancer med större noggrannhet för att kunna ta fram säkra och effektiva läkemedel för behandlingen. Man måste även ha noggrannare information om patienterna, så att vården kan anpassas just efter deras behov”, förklarar FiDiPro-professor Jonathan Knowles. Knowles arbetar vid Finlands molekylmedicinska institut åren 2010–2014, tack vare medel från finansieringsprogrammet Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro). FiDiPro är Finlands Akademis och Tekes gemensamma finansieringsprogram för att rekrytera internationella toppforskare till Finland.

Just nu pågår ett forskningsprojekt där forskare vid molekylmedicinska institutet och avdelningen för cancer- och blodsjukdomar vid Hucs använder sig av metoder för individualiserad medicin för att fastslå den mest optimala behandlingen för leukemipatienter. I projektet deltar överläkare, professor Kimmo Porkka från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och professorerna Olli Kallioniemi och Jonathan Knowles från Finlands molekylmedicinska institut FIMM.

FiDiPro-professor Jonathan Knowles är en banbrytare inom individualiserad medicin med mer än 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom internationella läkemedels- och bioteknologiföretag. Professor Olli Kallioniemi har utvecklat metoder med vilka genetiska uppgifter kan snabbt och effektivt utnyttjas i diagnostik och vård av sjukdomar. Kallioniemi är direktör för Finlands molekylmedicinska institut FIMM.

FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme) är Finlands Akademis och Tekes gemensamma finansieringsprogram för att rekrytera internationella toppforskare till Finland. Programmet har hittills redan finansierat drygt 60 toppforskare.

Mer information:
professor Olli Kallioniemi, Finlands molekylmedicinska institut FIMM, tfn 050-546 8790 (sekreterare), olli.kallioniemi(at)fimm.fi

professor Jonathan Knowles, Finlands molekylmedicinska institut FIMM, jonathan.knowles(at)fimm.fi

Läs mer om finansieringsprogrammet FiDiPro på www.fidipro.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »