FI EN

Oktoberutlysningen 2010: flest ansökningar om akademiprojekt

Inom Finlands Akademis oktoberutlysning 2010 inkom sammanlagt 2633 ansökningar. Utlysningen var den första enligt Akademins nya finansieringsmodell. De viktigaste finansieringsinstrumenten har nu koncentrerats till höstens utlysning. I vårens utlysning i april ingår bl.a. Akademins forskningsprogram.

Flest ansökningar, 973 stycken, kom till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. Forskningsrådet för kultur och samhälle fick näst flest med 646 ansökningar. Till forskningsrådet för biovetenskap och miljö inkom 508 ansökningar och till forskningsrådet för hälsa 403 ansökningar.

Antalet ansökningar om akademiprojekt var 1025 stycken.

Totalt 148 personer sökte forskaranställning som akademiprofessor, 408 personer sökte anställning som akademiforskare och 697 sökte anställning som forskardoktor. Det kom in 60 ansökningar inom den preliminära utlysningen för forskningsprogrammet Framtidens boende. I oktoberutlysningen ingick också forskningsinfrastrukturutlysningen FIRI 2010, som fick 80 ansökningar, och det andra utlysningssteget i programmet för spetsforskningsenheter 2012–2017, till vilken hade valts 32 sökande.

Tidtabellerna för besluten om oktoberutlysningen 2010 kommer att publiceras på Akademins webbplasts under november.

Frågor om utlysningen besvaras av de kontaktpersoner som nämns i utlysningens kungörelse.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula[at]aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »