FI EN

Nytt forskningsprogram ska främja barns och ungdomars välfärd

15.4.2010

Finlands Akademi har påbörjat Forskningsprogrammet för barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS). Programmet behandlar modeller för att främja barns och ungdomars välfärd och hälsa, problem och riskfaktorer på detta område och hur de kan hanteras samt uppväxtmiljöer. Meningen är att programmet också ska ta fram verktyg som kan främja en faktabaserad samhällsdebatt, stödja det politiska beslutsmaskineriet och göra det lättare att nyttiggöra forskningsresultaten.

Programmet har tre temaområden: barndomens uppväxtmiljöer, servicesystemen samt framtidsutmaningarna för barnens hälsa och dess främjande. Ett genomgående tema i hela programmet är dessutom att studera ojämlikhet och utslagning.

Barndomen definieras i detta program så att den omspänner livets början från födelsen fram till slutet av puberteten. Fastän pubertetsutvecklingen varierar individuellt anses den i regel vara slut vid ungefär 18 års ålder.

Den nya kunskap som programmet förväntas alstra ska hjälpa oss att förstå och kunna utveckla barnens och barnfamiljernas välfärd på många plan, till exempel i det dagliga livet och i relation till myndigheter och servicesystem. Meningen är också att programmet ska skapa enkla och fungerande redskap för mätning av välfärden. Därför ska programmet också ta fram nya, mångsidiga forskningsmetoder med vilkas hjälp bl.a. barnets egen röst och egna synpunkter blir hörda i välfärds- och hälsoforskningen. I en del av projekten medverkar därför barn som aktiva deltagare.

Akademin genomför programmet i samarbete med undervisningsministeriet och den kanadensiska forskningsfinansiären Canadian Institutes of Health Research, CIHR. Inom programmet finansieras under åren 2010–2013 nio projektkonsortier och åtta enskilda forskningsprojekt. Akademins finansieringsandel är 8,5 miljoner euro, undervisningsministeriets 575 000 euro.

Mer meddelanden
- Barnen medverkar genom att berätta hur de mår
- Nätet till hjälp vid beteendestörningar hos barn
- Hur påverkar olika stadsmiljöer barnens rörlighet?

Projekten inom programmet på finska

För närmare information om forskningsprogrammet, kontakta programchef Jukka Reivinen, e-post jukka.reivinen@aka.fi eller tfn 040- 848 7964.

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Informatör Leena Vähäkylä
Tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »